Zad.2. Przyporządkuj postaciom wydarzenia oraz daty.
Uwaga: Jedną z dat należy wykorzystać dwukrotnie.
Postacie: Jerzy Waszyngton; Maksymilian Robespierre; Tadeusz Rejtan; Ignacy Krasicki; Stanisław August Poniatowski, Stanisław Małachowski; ks. Józef Poniatowski; Tadeusz Kościuszko.
Wydarzenia: insurekcja; rozwój literatury polskiej okresu oświecenia; wojna w obronie Konstytucji 3 maja; rewolucja francuska; utworzenie Stanów Zjednoczonych; sejm rozbiorowy; obiady czwartkowe; Sejm Wieki.
Daty: druga połowa XVIII w.; 1788-1792; 1794 r.; 1789-1794; 1776r.; 1773 r.; 1792 r..

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T17:35:39+02:00
Insurekcja; 1794Tadeusz Kościuszko.
rozwój literatury polskiej okresu oświecenia;druga połowa XVIII wTadeusz Rejtan, gnacy Krasicki
wojna w obronie Konstytucji 3 maja;1792
rewolucja francuska; Maksymilian Robespierre
utworzenie Stanów Zjednoczonych;1776Jerzy Waszyngton
sejm rozbiorowy; 1773 ks. Józef Poniatowski;
obiady czwartkowe; 1789-1794Stanisław August Poniatowski
Sejm Wieki.1788-1792Stanisław Małachowski
2 5 2