Dam NAJLEPSZE !
Pudło po telewizorze ma wysokość 64cm i podstawę o wymiarach 60cm i 70cm. Marek chce je wykorzystać, by zrobić z kartonu okrągłą tarczę do gry ,, w strzałki'' Ze ściany bocznej o największej powierzchni wyciął możliwie największe koło. Jaki jest PROMIEŃ tego koła.
A.60cm
B.32cm
C.64cm
D.35cm

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T17:18:06+02:00
Największa ściana boczna będzie mieć wymiary 64 na 70.
dlatego koło wycięte będzie mieć średnice 64.
a wiedząc że S = 2 *R

s- średnica
R- promień

to R=S:2
R=54:2
R=32

odp B 32 cm
2010-04-06T17:18:40+02:00