Odpowiedzi

2010-04-06T17:59:46+02:00
A) azotan(v)wapnia
b)siarczan(v|)sodu
c)bromek magnezu
d) fosforan(v)baru
e)siarczek litu
f)siarczan(|v)potasu

a)Ca(OH)₂ + 2HNO₃ -> Ca(NO₃)₂ + 2H₂O
Ca + 2HNO₃ -> Ca(NO₃)₂ + H₂ ^ (do góry)
CaO + 2HNO₃ -> Ca(NO₃)₂ + H₂O

b) 2Na + H₂SO₄ -> Na₂SO₄ + H₂^
2Na(OH) + H₂SO₄-> Na₂SO₄ + 2H₂O
Na₂O + H₂SO₄-> Na₂SO₄ + H₂O

c) Mg(OH)₂ + 2HBr -> MgBr₂ + 2 H₂O
Mg + 2HBr -> MgBr₂ + H₂ ^
MgO + 2 HBr -> MgBr₂ + H₂O

d) 3Ba(OH)₂ + 2H₃PO₄ -> Ba₃(PO₄)₂ + 6H₂O
3Ba + 2H₃PO₄ -> Ba₃(PO₄)₂ + 3H₂ ^
3BaO + 2H₃PO₄ -> Ba₃(PO₄)₂ + 3H₂O

e)2 Li(OH) + H₂S -> Li₂S + 2H₂O
2Li + H₂S -> Li₂S + H₂ ^
Li₂O + H₂S -> Li₂S + H₂O

f)2 K + H₂SO₃ -> K₂SO₃ + H₂ ^
2KOH + H₂SO₃ -> K₂SO₃ +2 H₂O
K₂O + H₂SO₃ -> K₂SO₃ + H₂O

Mam nadzieję że dobrze pouzgadniane. Sprawdzałam, ale w trakcie przepisywania pewnie rzuci się w oczy błąd jesli jest. Robione sposobami:
Zasada + kwas, Metal + kwas, Tlenek metalu + kwas ;) Pozdraawiam ;)

Bez obrazy ale poprzednie rozwiazanie to jakiś chłam (nie przepisuj) :
Mg(OH) + H(Br) → Mg(Br) + H₂O - magnez jest dwuwarosciowy -nie jedyny przykład z ewidentnym błedem, nie mówię , ze jestem nieomylna ale TAKIE coś?
28 4 28