Odpowiedzi

2010-04-06T17:37:06+02:00
Zadanie 1.
Dane są funkcje kwadratowe f(x) = x²+4x+3 oraz g(x)= -x²+9, określone w zbiorze R.
a) Oblicz, dla jakich argumentów obie funkcje przyjmują tę samą wartość. Ile ta wartość wynosi?

Zadanie 2.
Funkcja kwadratowa f określona wzorem f(x) = 1/2 x²+0,8x+c, gdzie c jest liczbą rzeczywistą. Funkcja ma tylko jedno miejsce zerowe.
a) Wyznacz wartość współczynnika c.
b) Rozwiąż nierówność Ix-pI≤ 0,2, gdzie p jest odciętą wierzchołka paraboli funkcji f.
c) Dla obliczonej wartości c wyznacz zbiór tych argumentów, dla których wartości funkcji f są większe od wartości funkcji kwadratowej g, jeśli g(x)= x²+0,32.