1. Jednostką monetarną w Mongolii jest tugrik. Przed wyjazdem do Mongolii Gosia kupiła najpierw dolary, a potem tugriki. Na miejscu obliczała, ile złotych kosztowała ją każda kupiona rzecz. Mając podane przeliczniki dolara w tamtym czasie, napisz wzór zależności y - ceny w złotówkach od x - ceny w tugrikach.
1 dolar = 3,068 złotego
1 dolar = 1180 tugrików

2. Pewnego razu dziewczęta chciały dotrzeć z miejscowości A do C przez B, gdzie |AB| = |AC|. Z powodu bardzo silnego wiatru pojechały jednak drogą DE równoległą do drogi BC. Korzystając ze szkicu Gosi, oblicz ile kilometrów przebyta trasa była krótsza niż planowana. link do szkicu!:
http://img101.imageshack.us/img101/1052/rysuneg.png

Z góry dziękuję!

1

Odpowiedzi

2010-04-06T20:22:33+02:00
Zadanie 1.

Skoro 1$=3,068zł i 1$=1180T to 3,068zł=1180T. Aby uzyskać ile kosztuje 1T w złotówkach dzielimy obie strony przez 1180 i wychodzi nam:

1T=0,0026zł. czyli 1T kosztuje 0,0026zł
Więc jeżeli produkt kosztuje x T to oksztuje on 0,0026x zł co jest wartością y. Stąd otrzymujemy wzór

y=0,0026x

Odp. Wzór opisujący zależność ceny w zł od ceny w turgikach ma postać: y=0,0026x

zadanie 2.
Skoro AB=AC to AD=AE oraz DB=EC=AB-AD=25km-10km=15
km Korzystając z prawa Talesa otrzymujemy AB/BC=AD/DE
więc
25/15=10/DE
mnożąc na krzyż
15*10=25DE
150=25DE |/25
6=DE
Odcinek DE ma długość 6km
Droga jaką pokonali ma długość AD+DE+EC = =10km+6km+15km=31km

Droga jaką mieli pokonać ma długość AB+BC=25km+15km=40km
Różnica długości dróg: 40km-31km=9km

Odp.: Droga jaką pokonali była krótsza o 9km od zaplanowanej.
2 3 2