Odpowiedzi

2013-07-18T17:36:12+02:00

Aby sprawdzić, dla jakiej współrzędnej b punktu P punkt P należy do wykresu funkcji f(x) współrzędne punktu P podstawiamy do wzoru funkcji:

 

P=(-2; \ b) \to x=-2; \ y=b\\\\f(x)=-x^{2}-4x\\b=-(-2)^{2}-4*(-2)\\b=-4+8\\b=4

Punkt P należy do wykresu funkcji f(x) dla b równego 4 (odpowiedź: C)

1 5 1