Zad1
Odległość od Ziemi do Księżyca wynosi około 380 000km.Czy statek kosmiczny lecący ze średnią prędkością 5km/s doleciałby z Ziemi do Księżyca w czasie nieprzekraczającym 10h.
zad2
Przyjmijmy,że średnia prędkość nurtu Wisły wynosi 3,2km/h.Przypuśćmy,że łódeczka z kory rzucona do Wisły w Krakowie dopłynęła bez przeszkód do Warszawy.Ile dni płynęła,jeśli długość Wisły na tym odcinku wynosi około 400km?
zadani3
Mrówka porusza się ze średnią prędkością3cm/s Oblicz w jakim czasie mrówka przejdzie od punktu a do punktu b.
Jest narysowany prostokąt o wymiarach 2cm na 4cm i trasa tej mrówki początek od punktu a idzie w duł 1cm skręca w lewo 1,5cm,następnie w duł 7mm znowu skręca w lewo i idzie 2,5 cm i na końcu do punktu b 5mm.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-02T16:49:55+01:00
Zad 1

CZAS = 380 000km/5km/s = 76 000s

1h=3600s

76 000/3600=21,(1)

Nie doleciałby w 10h.

zad 2

CZAS = 400km/3,2km/h=125h
1 dzień=24h

125/24=5i5/24 dnia

zad 3

droga=1cm+1,5cm+0,7cm+2,5cm+0,5cm=6,2cm

CZAS = 6,2cm/3cm/s=2i1/15s
2 3 2