Czy mógłby ktoś przetłumaczyć mi zdania na język niemiecki? Bardzo proszę, pilnie tego potrzebuję na dzisiaj.
1.Pracę chcę odbyć w ramach praktyki zawodowej, która pozwoli mi rozwinąć swoje umiejętności.
2.Brałam udział w olimpiadzie wiedzy hotelarskiej i uzyskałam 1. miejsce na szczeblu wojewódzkim.
3.Uprzejmie proszę o możliwość odbycia praktyki z Pańskim hotelu, gdyż po ukończeniu szkoły pragnę kontynuować naukę w zawodzie hotelarza.
4.Perfekcyjnie opanowałam wszystkie zagadnienia w zakresie obsługi gości hotelowych oraz wszystkie umiejętności z tym związane.
5. Bardzo proszę o możliwość osobistej rozmowy z Panem.

2

Odpowiedzi

2010-04-06T17:31:24+02:00
1.Prac ę will ich in den Rahmen der Berufspraxis, die mir erlauben wird meine Fähigkeiten zu entwickeln durchlaufen. Brich 2.Bra (ab) die Teilnahme an der Olympiade des Hotel Wissens und ich habe erlangt 1. der Platz auf der Woiwodschafts Sprosse. 3.Uprzejmie bitte ich um die Möglichkeit die Erfahrung abzuhalten mit Ihr des Hotels, denn nach die Schule abzuschliessen wünsche ich die Lehre während des Berufes des Hoteliers fortsetzen. 4.Perfekcyjnie habe ich erobert alle Probleme in dem Bereich des Service der Hotelgäste sowie alle mit dem verbunden Fähigkeiten. 5. sehr bitten um die Möglichkeit des persönlichen ..........sprawdż sobie bo niewiem czy dobrze;p
2010-04-06T17:33:42+02:00
1.die Arbeit will ich in den Rahmen der Berufspraxis, die mir erlauben wird meine Fähigkeiten zu entwickeln durchlaufen.
2.ich aktiv teilnehmen an der Olympiade des Hotel Wissens und ich habe erlangt 1. der Platz auf der Woiwodschafts Sprosse.
3.höflich bitte ich um die Möglichkeit die Erfahrung abzuhalten mit Ihr des Hotels, denn nach die Schule abzuschliessen wünsche ich die Lehre während des Berufes des Hoteliers fortsetzen.
4.perfekt habe ich erobert alle Probleme in dem Bereich des Service der Hotelgäste sowie alle mit dem verbunden Fähigkeiten.
5. sehr bitten um die Möglichkeit des persönlichen Gespräches mit Sie.
4 2 4