Odpowiedzi

2010-04-06T17:30:58+02:00
Kościół w pierwszych wiekach swojego istnienia działał w podziemiu. Najlepszym przykładamem jest film Quo Vadis na kinopecetowiec.pl :D
2010-04-06T17:35:15+02:00
XIX wiek nie był korzystnym okresem dla kościoła katolickiego. Był to czas rewolucji przemysłowej, wielkiego rozwoju, rozdziału kościoła od państwa, a talże rozkwitu mysli liberalnej. Pierwszą reakcją kościoła była encyklika Quanta cura papieża Piusa IX, w której skrytykował właśnie rozdział kościoła od państwa oraz wolność prasy i sumienia(1864 r. ). W kolejnym pismi- sylabus errorum ie potępił ideę pstępu i całą współczesną mu cywilizację. Odrzucił tez możliwość pojednanka papiestwa z z nowoczesną cywilizacją

Sobór

W latach 1869-1870 trwał sobór watykański I . Ogłoszono na nim dogmat mówiący o nieomylności papieża. Zadecydowano również o centralistycznej organizacji ówczesnego kościoła.
Trwała dyskusja nad tym jaką stratategię działania powinien przyjąć kościół. Mniej radykalną postawą charakteryzował się następca Piusa- Leon XIII. Przyczynił się on do załagodzenia konfliktu na lini kościół – rządy państw takich jak np. Niemcy, czy Francja. Papiez z niepokojem obserwował rozwój liberalizmu. Postanowił mu przciwdziałac poprzez swoją encykliką Rerum novarum, która przyczyniła się po kształtowania chrześcijańskiej nauki społecznej. Wspierał on również rozwój organizacji skupiających świeckich katolików. Odbywały się nawet masowe zjazdy i spotkania katolików.

PAPIEŻ, A ZJEDNOCZENIE WŁOCH
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T17:38:32+02:00
Księża zamiast pieniędzy dostawali pokarm.
Kiedyś kupowano posty za pieniądze i grzechy były odpuszczone.
Czasami zamiast księży byli mnisi i przeorzy w klasztorach.

Ps.: tylko tyle wiem o pierwszych wiekach.