Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T18:18:38+02:00
Opera to dzieło wokalno-instrumentalne powstałe w epoce baroku.
W Polsce-duży wpływ miały podróże przyszłego króla polskiego Władysława IV po Europie, dzięki którym poznawał m. in. operę włoską. Po powrocie założył na zamku królewskim w Warszawie teatr operowy, wykorzystując wpływy opery włoskiej.Pierwszy spektakl to GALATEA, autor nieznany. Też wystawiona opera Pawła Elerta "La fama reale"-dzieło zaginęło. Po śmierci króla przedstawienia operowe nie odbywały się, wojny spowodowały upadek teatru władysławowskiego. Odrodził się dopiero w czasach stanisławowskich.
11 3 11