1. Podaj 2 przyczyna, dla których hrabia zamierzał zawrzeć ugodę w sprawie zamku.
2. W jaki sposób Gerwazy wypowiada się o miłości Jacka i córki stolnika;A)potwierda uczucie między nimi, czyB) nie jest go pewnieN.

4.W jakie sposób Gerewazy wprowadzał w czyn swoje słowa: "Przysięgałem by szczerbić go (miecz) na Sopliców karkach?"

5. Jaki jest stosuneK Gerewazego do Jacka Soplicy? Zinterpretuj go na podstawie opowieści.
Oto fragmenty: 1 księga 268-299
2 księga 114-402

1

Odpowiedzi

2010-04-06T18:06:44+02:00
2. a)
4. Przyrzekł panu, że ród Sopliców wymrze za to co zrobił Jacek (spowodowanie śmierci Stolnika)
5. Gerwazy nie cierpi Jacka, uważa go za nic nie znaczącego człowieka, którego trzeba zabić. Dopiero na łożu śmierci Księdza Robaka Gerwazy wybacza Soplicy i ujawnia skrywaną tajemnicę - przebaczenie Stolnika Jackowi Soplicy