Odpowiedzi

2010-04-06T17:46:37+02:00
Dobrzyńskim i kujawskim szlakiem Fryderyka Chopina

Ziemia dobrzyńska
Białkowo
W czasie swoich wakacji spędzanych w ziemi dobrzyńskiej Fryderyk Chopin odwiedzał tu Antoniego Wybranieckiego, ojczyma szkolnego kolegi, Jasia Białobockiego.
Gulbiny
W latach 1824 i 1825 Fryderyk Chopin gościł w czasie wakacji u Alojzego i Brygidy Piwnickich. W Gulbinach z założenia dworskiego zachowały się jedynie fragmenty parku, którego założycielem był Alojzy Piwnicki. Dwór został rozebrany w 1959 r.
Kawęczyn
Miejscowość należąca do rodziny Dziewanowskich. Mieszkał tu Piotr Dziewanowski, pensjonariusz państwa Chopinów.
Kikół
W 1827 r. w czasie swojej wycieczki do Gdańska, Fryderyk Chopin zatrzymał się w posiadłości Karola Zboińskiego w Kikole. Do dzisiaj w Kikole zachował się zespół pałacowo-parkowy wzniesiony dla Zboińskich w końcu XVIII w., obecnie jest on własnością prywatną.
Obory
Być może miejscowy klasztor Karmelitów odwiedził Fryderyk Chopin przebywając na wakacjach w Szafarni. Klasztorem opiekowali się od wielu pokoleń Dziewanowscy, właściciele Szafarni. W celu upamiętnienia pobytu kompozytora w Oborach, w 1999 r. wmurowano w kościele tablicę o następującej treści: „W oborskim kościele latem 1824 r. przebywał i grał na tych organach Fryderyk F. Chopin”.
Obrowo
W czasie pobytu Fryderyka Chopina w Szafarni, Obrowo należało do rodziny Romockich. Tu czternastoletni Chopin zetknął się z żywą muzyką ludową i wiejskimi obrzędami, grając nawet z muzykami na skrzypcach i basie oraz tańcząc w czasie dożynkowej zabawy. Kilkanaście lat później w Obrowie prawdopodobnie przebywała siostra kompozytora.
Płonne
Miejscowość należąca do rodziny Dziewanowskich i ośrodek ich dóbr, do których należała Szafarnia. W 1782 r. urodził się tam Jan N. Dziewanowski, uczestnik bitwy pod Samosierrą. O swoim pobycie w tej miejscowości wspomniał Fryderyk Chopin w liście do przyjaciela Jana Białobockiego z 1826 r.
Radomin
W 1824 r., w czasie wakacji, Fryderyk Chopin gościł w miejscowym dworze u rodziny Cissowskich. Do dziś zachował się park dworski z aleją bukową z początku XIX w.
Sokołowo
Miejscowość należąca do Antoniego Wybranieckiego, ojczyma Jana Białobockiego, przyjaciela, którego tu Fryderyk Chopin odwiedzał w czasie pobytów w Szafarni.
Szafarnia
Miejscowość należąca do dóbr, z ośrodkiem w Płonnem, rodziny Dziewanowskich. Tu Fryderyk Chopin spędzał wakacje u rodziców swojego szkolnego przyjaciela, Dominika Dziewanowskiego. W miejscowym dworze koncertował dla ziemnian dobrzyńskich, licznie odwiedzających Dziewanowskich.
Ugoszcz
Miejscowość należąca do Antoniego Borzewskiego, w której gościł Fryderyk Chopin w czasie swoich wakacji w Szafarni.
Zbójno
Miejscowość tę odwiedzał Fryderyk Chopin w czasie swoich wakacji spędzanych w ziemi dobrzyńskiej. Właścicielami Zbójna w tym czasie byli Antoni Ignacy i Zofia z Piwnickich Sumińscy.

Kujawy wschodnie
Długie
Miejscowość, w której znajdował się folwark należący do rodziny Skarbków. W 1782 r. urodziła się tam Tekla Justyna z Krzyżanowskich Chopin, matka Fryderyka Chopina.
Izbica Kujawska
Miejscowość należąca do Kacpra Skarbka, który po sprzedaży dóbr izbickich nabył Żelazową Wolę. Jego syn, Fryderyk Skarbek, wybitny ekonomista i literat, był uczniem Mikołaja Chopina i ojcem chrzestnym Fryderyka Chopina.
Kłóbka
Miejscowość, w której ostatnią część życia spędziła Maria z Wodzińskich Orpiszewska (wielka miłość Fryderyka Chopina). Zmarła i pochowana została w Kłóbce w 1896 r. Na miejscowym cmentarzu parafialnym znajduje się jej grób, zaś w miejscowym kościele obraz jej autorstwa.
Służewo
Miejscowość, w której młodość spędziła Maria z Wodzińskich (1816-1896). Według literackiej legendy stworzonej przez Antoniego Wodzińskiego, Służewo miał odwiedzić Fryderyk Chopin.
Zgłowiączka
W miejscowym dworze, po rozwodzie z Józefem Skarbkiem, mieszkała Maria z Wodzińskich. Właścicielem miejscowości był jej późniejszy mąż Władysław Orpiszewski.http://www.turystyka.torun.pl/index.php?strona=360 <----- tu coś troche też jest ...

mam nadzieje, że troszeczkę pomogłam...
pozdrawiam:)