Odpowiedzi

2010-04-06T17:45:19+02:00
W wyniku reakcji tlenku wapnia z kwasem azotowym V otrzymano 300 g azotanu V wapnia.Oblicz ile gramów kwasu azotowego V wzięto do reakcji.


CaO+2HNO3--> Ca(NO3)2+H2O

MHNO3=1g+14g+3*16g=63g/mol
MCa(NO3)2=40g+2*14g+6*16g=164g/mol

2*63g/mol HNO3-164g Ca(NO3)2
xg HNO3-300gCa(NO3)2

x=230,5g

Odp: Wzięto 230,5g kwasu azotowego V.