1. Wymień warunki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa
2.Wymień nazwe krainy geograficznej,która ma najlepsze w Polsce warunki do rozwoju rolnictwa.Uzasadnij wybór
3.wyjaśnij dlaczego w Polsce przważają gleby IV i V klasy bonitacyjnej

1

Odpowiedzi

2010-04-06T17:53:46+02:00
1.Czynniki przyrodnicze:
-długość okresu wegetacyjnego
-żyzność gleb
-ukształtowanie terenu
-szerokość geograficzna

Czynniki poza przyrodnicze:
-stosowanie środków ochrony roślin
-mechanizacja rlnictwa
-polityka rolna państwa
-stosowanie sztucznych nawozów