Zad.1
Pan Żwirski zakładał sad.Kupił 120 drzewek jabłoni,płacąc za każde 10,50zł i trzy razy mniej drzewek śliw, z których każde kosztowało 8,90zł.Ponieważ robił duże zakupy,dostał od sprzedawcy 15% rabatu.Ile zapłacił za zakupy?

zad.2
Działka pana Żwirskiego ma kształt prostokąta o bokach 100m i 78m.Przygotowując glebę pod posadzenie drzewek,pan Żwirski musi wysiać 350g nawozów na każde 10m kwadratowych powierzchni działki.Ile kilogramów nawozów potrzebuje pan Żwirski?

3

Odpowiedzi

2010-04-06T17:56:11+02:00
1.
jabłonie - 120 * 10,50 zł = 1260 zł
śliwy - 120 : 3 = 40
40 * 8,90 zł = 356 zł
1260 + 356 zł = 1616 zł - cena za wszystkie drzewka
15 % * 1616 = 242, 40 zł
1616 zł - 242,40 zł = 1373, 60 zł
Odp. Pan Żwirski zapłacil za wszystko 1373,60 zł

2.
p = 100 m * 78 m = 7800 m2
7800 : 10 = 780 m2
780 * 0,35 kg = 273 kg

Odp.: Pam Żwirski potrzebuje 273 kg nawozu.

2010-04-06T17:56:14+02:00
Zad.1
10,50*120=1260 zł
120:3=40 śliw
8,90*40=801
801+1260=2061
2061*15%=309,15
2061-309,15=1751,85

ZARAZ ZROBIE ZAD 2
2010-04-06T18:38:32+02:00
ZAD1
120 * 10,50 zł = 1260 zł - cena jabłoni
120 : 3 = 40 ilość nabytych śliw
40 * 8,9 zł = 356 zł - cena śliw

1260 zł + 356 zł = 1616 zł - cena za zakupy bez obniżki

15% z 1616 = 15/100% (ułamek) *1616 = 24240/100 (ułamek) = 242,4 zl - obniżka


1616 zł - 242,4 zł = 1373,6 - cena po obniżce

ODP: Pan Żwirski musi zapłacic 1373,6 zł.

ZAD2

P= a * b
P= 100 m * 78 m = 7800m2 (metrów kwadratowych)

7800m2 : 10 = 780
780 * 350g = 273000g
273000g : 1000 = 273 kg

ODP: Pan Żwirski potrzebuje 273 kg nawozu