Odpowiedzi

2010-04-06T19:18:38+02:00
1. Społeczne, gospodarcze, polityczne skutki II w.ś
- zginęło ponad 50 mln ludzi(50% to ludność cywilna)
- brak żywności, opału, lekarstw
- Z Europy Srodkowo-wschodniej znika ludność żydowska
-Niemcy podzielone na 4 strefy okupacyjne:
Amerykańską, Brytyjską,Francuzką i Radziecką
- W Europie błąkało się 100 mln przesiedleńców, więźniów, jeńców niemieckich, robotników przymusowych
-Polityka 4d
2.Wojna na Dalekim Wschodzie 7.12.1941
-Samobójcze ataki japońskich pilotów(Kamikadze, Boski wiatr)
-Decyzje o zrzuceniu bomb atomowych podjął prezydent USA Harry Truman
-6.08.1945- bomba atomowa(Hiroszima)
-9.08.1945- bomba na Nagasaki
- 2.09.1945- kapitulacja Japonii
Koniec wojny na Dalekim Wschodzie
3.Jednostki polskie: Niszczyciele garland, Krakowiak, Kujawiak, Piorun, Dywizjon 303
4.Pod niemiecką okupacją istniały konspiracyjne sądy, ukazywały się podziemne czasopisma i książki, działały tajne komplety i teatry. tajne struktury podporządkowane rządowi londyńskiemu nazwano po wojnie Polskim Państwem Podziemnym
2 3 2