Odpowiedzi

2012-07-22T16:58:43+02:00


     Jednym ze starszych , ale również bardzo interesujacym teatrem jest teatr Ateneum , który znajduje się w Warszawie. Budynek , w którym mieści się teatr należy do "Domu Kolejarza " a swój początek miał w 1928r.
     Na zewnątrz może teatr nie wydaje się zbyt atrakcyjny, ponieważ budynek jest szary i niczym szczególnym nie wyróżnia się z tłumu.  Jednak nad głównym wejściem widnieje duży , kolorowy napis z nazwą teatru i to na pewno przyciąga oczy potencjalnego widza.
Od samego poczatku , teatr miał za zadanie przekazywanie kultury przede wszystkim osobom mniej zamożnym, robotnikom. Wszystkim pracownikom teatru zależało na tym , aby teatr był ogólnie dostępny. Miał on  mówić o ważnych i aktualnych wydarzeniach. Poza tym istotne było również to , aby w teatrze nie było rutyny i nudy, a więc miała być ona żywa, oryginalna i użyteczna.
      Często na deskach teatru mówiło się o niezwykle istotnych sprawach nie tylko tych , które działy się w Polsce , ale również poza jej granicami. Aktorzy bardzo się starali , aby Ateneum byo miejscem, w którym każdy widz odnajdzie coś dla siebie. Występowali w nim wybitni aktorzy i sławne osobistości. Teatr cieszył się wśród ludzi dużą popularnoscią.  Na przestrzeni lat zmieniali się Dyrektorzy teatru, ale idea tego teatru pozostała niezmienna, bo miała ona przede wszystkim krzewić kulturę wśród ludzi mniej zamożnych.
     Wybitnymi aktorami , którzy występowali na scenie Ateneum byli :   Marek Kondrat , Piotr Fronczewski,Gustaw Holoubek


2012-07-22T18:18:13+02:00

Tetar Stary w Lublinie.

Historia tego teatru i jej pozytywne zakończenie cieszy mnie jako mieszkańca Lublina. Tym bardziej że od dziesięcileci straszy w Lublinie niedokończony budynek Teatru Wielkiego.

Teatr stary powstał w roku 1822 na Starym Mieście przy ul Jezuickiej ( jest to najstarzy po Teatrze Starym w Krakowie funkcjonujący obecnie teart w Polsce). Budynek był ciasny i źle zaprojektowany, ale był jedynym teatrem w mieście. Służył jako teatr zimowy aż do czasu wybudowania w 1886 nowego teatru miejskiego ( obecnie Teatr imJ Osterwy).

Po tej dacie stracił na znaczeniu i służył jako miejsce występów głównie dla wędrownych trup teatralnych. Na poczatku XX wieku  zaczął funkcjoonować jako kinoteatr, przy czym występowały tam głównie tetary żydowskie. Po wojnie w budynku działało wyłącznie kino ( najpierw nosiło nazwę Rialto a następnie Staromiejskie). Ostatecznie budynek przestałpełnić tą rolę w roku 1981.

Od tego czasu budynek systematycznie ulegał ruinie, kilka razy trawił go pożar. Próby renowacji nie powiodły się. Dopiero w 2007 w obliczu groźby zawalenia się budynku  zabytek przejęło miasto. Dzięki uzyskanej m in dotai z Unii Eurpejksiej budynkowi przywrócono dawny blask. W lutym 2012 otwarto teatr dlapubliczności, a uroczysta pierwsza premiera z udzuaem m in Prezydenta Komorowskiego odbyła się 11.03. 2012

( był to koncer światowej sławy gitarzysty flamenco José Fernándeza Torresa ).

Teatr ma niewielką widownie  ( 165 miejsc). W chwili obecnej jest w trakcie budowania zespołu teatralnego, a w aktualnym programie przeważają występy i koncerty muzyczne przedstawicieli młodego pokolenia artystów lubelskich.