Odpowiedzi

2010-04-06T18:47:48+02:00
Otóż jako hetman Sobieski odniósł sporo zwycięstw np. wyprawa na czambuły tatarskie czy bitwa pod Chocimiem z Turkami. Jako król próbował reform, ale szlachta obawiając się absolutyzmu potężnego króla skutecznie związała królowi ręce. Mam nadzieję że odpowiedź jest zadowalająca