Zad 1
Marysia w ciągu 1,4 godziny przeszła 6,3 km ,a Krysia w ciągu 20 minut przeszła 1,6 km .Która z dziwczyn szła szybciej?

zad 2
Krawiec zapłacił 587,70 zł za materiały dwóch gatunków po 21,60 zł i po 12,50 zł za 1 metr materiału .ile metrów droższgo matriału kupił krawiec jesli miał 9 metrów tanszego?

zad 3
Piotr z domu do szkoły ma 1 4/5 km .Pokonał już 150 m tej drogi .Jaką częcs drogi musi jeszcze przebyc by dotrzec do szkoły ?

zad 4
Grecja zajmuje powirzchnię 131 990 km kwadratowego a Ukraina 603 700 km kwadratowe . oszacuj ile razy powieszchnia grecji jest mniejsza od powiszchni ukrainy

3

Odpowiedzi

2010-04-06T18:03:05+02:00
1.

Krysia- 20 min. x 3 = 1 h. 1,6 km x 3= 4,8 km./ na 1 h. Marysia- 1,4 h. = 84 min. 84 min. / 84 = 1 min. 6,3 km = 6300 m. 6300 m. / 84 = 75 m./ na min. 75m. x 60 min. = 4500m. = 4,5 km./h Odp. Krysia szła szybciej

2.

587,70 zł - łączna suma 21,60 zł - cena 1 metra materiału 1. gatunku 12,50 zł - cena 1 metra materiału 2. gatunku 9 - ilość metrów materiału 1. gatunku x - ilość metrów materiału 2. gatunku Suma zapłacona za dany materiał to cena za 1 metr razy ilość metrów. Powstaną tu dwa takie iloczyny. Ich suma musi wynieść tyle, ile krawiec zapłacił z wszystko. Układamy więc równanie: 12,5 * 9 + 21,6 * x = 587,7 112,5 + 21,6x = 587,7 21,6x = 587,7 - 112,5 21,6x = 475,2 |:21,6 x = 22 Odp. Krawiec kupił 22 metry droższego materiału


3.

Cała droga 1 i 4/5 km = 1,8km=1800m
Pokonał 150m
1800/150 = 120 - Pokonał 1/12 drogi
12/12 - 1/12 = 11/12

Odp: Musi pokonać jeszcze 11/12 drogi.4.

Pow. Grecji: 131990
Pow. Ukrainy: 603700

603700/131990 = 4,57

Odp. Powierzchnia Grecji jest mniejsza od pow. Ukrainy ok. 4,5x
3 5 3
2010-04-06T18:05:29+02:00
Zad 1.
V₁ = s₁/t₁
V₁ = 6,3 km/1,4h
V₁ = 4,5 km/h

V₂ = s₂/t₂
V₂ = 1,6km/⅓h
V₂ = 4,8 km/h

V₁<V₂

Zad 2.
x - ilość droższego materiału w m

21,6x + 9 * 12,5 = 587,7
21,6x = 475,2
x = 22

Zad 3.
150m = 0,15 km
1 4/5 km = 1,8 km

0,15km / 1,8km = 1/12
1 - 1/12 = 11/12

Zad 4.
603 700 km² / 131 990 km² ≈ 4,6

1 5 1
2010-04-06T18:09:39+02:00
Zad.2
Dane:
materiał droższy-21,60zł za 1m
materiał tańszy-12,50zł za 1m
razem-587,70zł

12,50zł*9m=112,50zł
587,70-112,50=475,2
475,2/21,60=22
Odp. Krawiec kupił 22 metry droższego materiału.
1 1 1