Odpowiedzi

2010-04-06T18:20:41+02:00
Albertyni
Apostołowie Miłosierdzia Bożego
Augustianie
Barnabici
Bartolomici
Bazylianie
Begardzi
Benedyktyni
Biali Ojcowie
Bonifratrzy
Bożogrobcy
Bracia Dobrzyńscy
Bracia Mniejsi
Bracia Samarytanie
Bracia Szkolni
Bracia św. Józefa
Bracia Ubodzy od Dzieciątka Jezus
Brygitanie
Chrystusowcy
Cystersi
Doloryści
Dominikanie
Duchacy, Duchacy de Saxia
Duchacze
Filipini - Oratorianie
Franciszkanie Konwentualni
Hlondowcy
Instytut „Marianum”
Instytut Świecki Chrystusa Króla
Instytut Świecki Kapłanów Misjonarzy Królewskości Chrystusa
Instytut "Voluntas Dei"
Jezuici
Joannici
Kawalerowie maltańscy
Kameduli
Kamilianie
Kanonicy Laterańscy
Kapłani Mariańscy
Kapucyni
Karmelici
Kartuzi
Kawalerowie Mieczowi
Klaretyni
Kombonianie
Krzyżacy
Krzyżacy z czerwoną gwiazdą
Krzyżowcy
Mali Bracia
Marianie
Marianiści
Marki
Mężowie Ewangeliczni
Michalici
Misjonarze
Misjonarze Kresowi
Misjonarze Królestwa Chrystusowego
Misjonarze Krwi Chrystusa
Misjonarze Świętej Rodziny
Norbertanie
Oblaci
Ojcowie Misji Afrykańskich
Orioniści
Pallotyni
Pasjoniści
Paulini
Pauliści
Pijarzy
Pocieszyciele
Redemptoryści
Rochici
Rogacjoniści
Saletyni
Salezjanie
Salwatorianie
Samarytanie
Sercanie
Ojcowie Najśw. Serc
Słudzy Chrystusa Kapłana
Słudzy Maryi
Somascy Ojcowie
Stanisławici
Studyci
Synowie Maryi
Szensztaccy Ojcowie
Teatyni
Templariusze
Trapiści
Trynitarze
Unia Kapłańska "Jesus-Caritas"
Werbiści
Zmartwychwstańcy Adoratorki
Adoratorki Przebłagania
Albertynki
Antonianki
Antoninki
Apostolskie Pomocnice
Augustianki
Bazylianki
Beginki
Benedyktynki (kontemplacyjne)
Benedyktynki Ormiańskie
Benedyktynki Misjonarki
Benedyktynki Oblatki
Benedyktynki Obliczanki
Benedyktynki Sakramentki (kontemplacyjne)
Benedyktynki Samarytanki
Bernardynki (kontemplacyjne)
Betanki
Boromeuszki Mikołowowskie
Boromeuszki Trzebnickie
Brygidki
Córki Bożej Miłości
Córki Jezusa
Córki Maryi
Córki Matki Bożej
Córki Serca Maryi
Córki św. Franciszka
Córki św. Franciszka z Florencji
Cysterki
Dominikanki
Dominikanki (kontemplacyjne)
Dominikanki Misjonarki
Dominikanki Różańcowe
Duchaczki
Dzieci Maryi
Elżbietanki Cieszyńskie
Elżbietanki Nyskie
Eucharystki
Faustynki
Felicjanki
Franciszkanki MB Nieustającej Pomocy
Franciszkanki Misjonarki
Franciszkanki od Chrześcijańskiej Miłości
Franciszkanki od Cierpiących
Franciszkanki od Pokuty (Franciszkanki z Orlika)
Franciszkanki Szpitalne
Franciszkanki św. Klary
Franciszkanki z Chicago
Franciszkanki z Lasek (Służebnice Krzyża)
Honoratki
Instytut Chrystusa Króla i Maryi Matki Królowej
Instytut Chrystusa Odkupiciela Człowieka
Instytut Niepokalanej Matki Kościoła
Instytut Świecki Chrystusa Króla
Instytut Świecki Chrystusa Króla
Instytut Świecki "Dzieło Miłosierdzia Bożego"
Instytut Świecki Miłosierdzia Bożego
Instytut Świecki św. Anieli Merici
Instytut Terezjański
Instytut Trójcy Przenajświętszej
Instytut Veritas et Caritas
Jadwiżanki
Józefitki
Kamedułki (kontemplacyjne)
Kamilianki
Kanoniczki warszawskie
Kanosjanki
Kapucynki (kontemplacyjne)
Kapucynki Serca Jezusowego
Karmelitanki
Karmelitanki Bose (kontemplacyjne)
Karmelitanki Dawnej Obserwancji
Karmelitanki Dzieciątka Jezus
Karmelitanki Misjonarki
Katarzynki
Klaretynki
Klaryski (kontemplacyjne)
Klaryski od wieczystej adoracji (kontemplacyjne)
Klawerianki
Koletki Loretanki
Magdalenki
Maksymilianki
Małe Apostołki Miłości
Małe Siostry Jezusa
Mariawitki
Martanki
Michalitki
Mironsyce
Misjonarki Chrystusa
Misjonarki Chrystusa Króla
Misjonarki cierpiących
Misjonarki Miłości
Misjonarki Miłości Nieskończonej
Misjonarki Serca Jezusowego
Misjonarki św. Rodziny
Natywitanki
Nazaretanki
Niepokalanki
Niepokalanki (niehabitowe)
Niewiasty ewangeliczne
Norbertanki (kontemplacyjne)
Oblatki
Oblatki Dzieciątka Jezus
Oblatki św. Benedykta
Obliczanki
Ochotniczy Księdza Bosko
Orionistki
Pallotynki
Pasjonistki
Pasjonistki św. Pawła od Krzyża
Pasterki
Pasterzanki
Paulistki
Pijarki
Pocieszycielki
Pomocnice Maryi Jasnogórskiej
Posłanniczki (Służebnice NSJ - Posłanniczki Maryi)
Prezentki
Redemptorystki (kontemplacyjne)
Salezjanki
Salwatorianki
Serafitki
Sercanki (4 różne zgromadzenia)
Siostry Duszy Chrystusowej
Siostry Imienia Jezus
Siostry św. Jadwigi Królowej
Siostry Maryi
Siostry Maryi Niepokalanej
Siostry Matki Bożej Miłosierdzia
Siostry Misyjne
Siostry Najświętszej Rodziny
Siostry od Aniołów
Siostry Opatrzności Bożej
Siostry Rodziny Maryi
Siostry Sacre Coeur
Siostry Samarytanki
Siostry Serca Maryi
Siostry Słowa Bożego
Siostry Szkolne
Siostry Szpitalne
Siostry św. Jana Chrzciciela
Siostry św. Jozafata
Siostry Świętej Rodziny
Siostry Wieczystej Adoracji
Siostry "Wspólnej Pracy"
Sługi Chorych
Sługi Paralityków
Służebnice Ducha Świętego (kontemplacyjne)
Służebnice Chrystusa Kapłana
Służebnice Jezusa Kapłana
Służebnice Maryi
Służebnice Nawiedzenie
Służebnice Ołtarza
Służebnice Słowa Bożego
Służebniczki Dębickie
Służebniczki Wielkopolskie
Służebniczki Starowiejskie
Służebniczki szpitalne
Służebniczki Śląskie
Służki
Spigolatrici
Studytki
Szarytki
Świecki Instytut Dominikański z Orleanu
Świecki Instytut Karmelitański "Elianum"
Tereski ("Jedność")
Terezjanki
Towarzystwo Marianum
Uczennice Boskiego Mistrza
Urszulanki (Unii Rzymskiej)
Urszulanki Serca Jezusowego (szare)
Westiarki
Wizytki (kontemplacyjne)
Wspomożycielki
Wspólnota "Jezus-Caritas" o. Karola de Foucauld
Wynagrodzicielk
Zmartwychwstanki
4 4 4