1 . Napisz pochodzenie poszczególnych elementow w nazwie soli
siarczan (VI) miedzi (II)

2 . Uzupelnij tabele ;
a ) . nazwa systematyczne ; ...... wzór ; MgCl2 . wartosciowosci metalu i reszty kwasowej ;
b ) . siarczek chromu (III)..... - ........
c ) ..... NaBr.......
d ) weglan glinu - .... - .....
e ) ...... CaI2 - .......
f ) siarczan(IV) sodu - ..... - .......
g ) ...... - Cu(NO3)2- .........
h )....... - Fe2(SO4)3 - ........
i ) fosforan (v) wapnia - .........

3 . Nazwy podanych soli i ich wzory
a ) KI -
b ) ZnBr2
c )AlCl3
d )NaF
e )CuCO3
f )BaS
g )Fe(NO3)3
h )PbSO3
i )Cr2(SO4)2
j ) Ca3)PO4)2

a ) jodek ołowiu (II)
b ) siarczek miedzi (I)
c ) chlorek srebra (I)
d ) fluorek wapnia
e ) azotan (V) cynku
f ) siaarczan (VI) litu
g ) siarczan (IV) glinu
h ) fosforan (V) potasu
i ) weglan sodu
j ) bromek zelaza (III)

1

Odpowiedzi

2010-04-06T18:41:21+02:00
1 .
Siarczan (VI) od kwasu siarkowego VI
Miedzi II - od miedzi dwuwartosciowej

2 . Uzupelnij tabele ;
a ) . nazwa systematyczne ; Chlorek magnezu - wzór ; MgCl2 . wartosciowosci metalu -2 i reszty kwasowej - 1;
b ) . siarczek chromu (III)..... - Cr₂S₃ - chrom trójwartościowy , H₂S- kwas siarkowodorowy , Metal 3 wartosciowy, reszta kwasowa - 2 wartociowa
c ) ..... NaBr....... - Na - sod, 1 wartociowa (metal), Br brom - reszta kwasowa kwasu bromowodorowego HBr - warociowaość reszty - 1. Bromek sodu
d ) weglan glinu - Węglan od kwasu węglowego H₂CO₃ - reszta 2 wartociowa. Glin Al- trójwartociowy. Al₂(CO₃)₃
e ) ...... CaI2 - .......Wapń - 2 wartociowy. I reszta kwasu jodowodorowego HI. Reszta 1 wartociowa. Jodek wapnia
f ) siarczan(IV) sodu - siarczan od kwasu siarkowego VI H₂SO₄ - reszta 2 wartociowa. Sód - Na jednowartociowy. Na₂SO₄
g ) ...... - Cu(NO3)2- azotan V miedzi II. Miedz - dwuwartociowa. NO₃ - reszta kwasu azotowego V - HNO₃ Reszta jednowartociowa
h )....... - Fe2(SO4)3 - ........Siarczan VI żelaza II . SO₄ od kwasu siarkowego VI- H₂SO₄ - reszta 2 wartociowa. Fe - żelazo dwuwartociowe.
i ) fosforan (v) wapnia -Ca₃(PO₄)₂. Ca - wapń dwuwartociowy. PO₄ - reszta trojwartociowa od kwasu H₃PO₄

3 . Nazwy podanych soli i ich wzory
a ) KI - Jodek potasu
b ) ZnBr2 - bromek cynku
c )AlCl3 - clorek glinu
d )NaF - Fluorek sou
e )CuCO3 - węglan miedzi II
f )BaS - siarczek baru
g )Fe(NO3)3 - azotan V żelaza III
h )PbSO3 - siarczan IV ołowiu II
i )Cr2(SO4)2 - siarczan VI chromu II
j ) Ca3)PO4)2 - fosforan V wapnia

a ) jodek ołowiu (II) - PbI₂
b ) siarczek miedzi (I) - Cu₂S
c ) chlorek srebra (I) - AgCl
d ) fluorek wapnia- CaF₂
e ) azotan (V) cynku - Zn (NO₃)₂
f ) siaarczan (VI) litu - Li₂ SO₄
g ) siarczan (IV) glinu - Al₂ (SO₃)₃
h ) fosforan (V) potasu - K₃ PO₄
i ) weglan sodu - Na₂CO₃
j ) bromek zelaza (III) - FeBr₃

Jesli by były jakieś wątpliwości wal śmialo na priv ;)
29 3 29