Odpowiedzi

2010-04-07T20:26:34+02:00
Wady i zalety pracy jako lekarka :
ZALETY:
Zaletami w tej dziedzinie jest np. to, że pomaga się wielu ludziom. Bez lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia ludzi na ziemi by było o dużo mniej, ponieważ nie umieliby się wyleczyć. Pracownicy służby zdrowia są na prawdę potrzebni wszystkim ludziom. Ta praca jest również ważna z tego powodu, że daje satysfakcję, satysfakcję, że pomogło się komuś, komuś kto możliwe, że bez naszego wsparcia, rady, pomocy by się załamał, rozchorował, odszedł...

WADY:
Czasami praca takiej osoby może być obrzydliwa w potocznym znaczeniu, nawet nie czasami, ale zawsze. Widok niektórych ludzi i ich chorób może być odrażające dla nas a tym bardziej dla tych, którzy muszą z tymi ludźmi przebywać dziennie. Niestety, w tym zawodzie jest potrzebne takie coś, jak silna wola i na pewno nie można bać się krwi, co u niektórych osób można nazwać chorobliwym odwykiem.

przetłumaczone :

The advantages and disadvantages of the work as the woman doctor: Virtues: in this field e.g. the fact that they are helping many people is Virtues. Without doctors, nurses and other health service employees of people on the earth it would be about far less, since could not cure themselves. Health service employees are to the truth needed for everyone for people. This job is also important for this reason, that he is giving satisfaction, satisfaction that they helped somebody, for somebody who possible, that without our support, advice, of help would collapse, fell ill, walked away... Defects: the work of the this sort of person can sometimes be disgusting in colloquial meaningskutkować, even not sometimes, but always. The view of some people and their illness can be repulsive for us much less for the ones which must spend time with these people per day. Unfortunately, in this profession thing is needed, as the strong willpower and certainly it isn't possible to be afraid of blood what at some persons it is possible to call the pathological detox.
2 3 2