Witam, potrzebuję kilku informacji:

1.Jakie są czynniki rozwoju rolnictwa w Polsce wynikające z struktura wieku rolników:
a)korzystne
b)niekorzystne
2.Czynniki rozwoju rolnictwa zależne od struktury płci mieszkańców wsi
a)korzystne
b)niekorzystne
3.Cechy rozwoju rolnictwa Polski zależne od struktury poziomu wykształcenia rolników:
a)korzystne
b)niekorzystne
4.Czynniki zależące od procentowego udziału ludności zatrudnionej w rolnictwie:
a)korzystne
b)niekorzystne


Bardzo dziękuję za pomoc, jak komuś byłoby łatwiej to jest to zadanie 24 ze strony 37/38 z ćwiczeń do geografii ,,Moje miejsce w Polsce i Regionie"(takie zielone) dla 3 klasy gimnazjum wydawnictwa SOP Oświatowiec Toruń.

Dzięki z góry, daję najlepsze za szczegółowe rozwiązanie :]

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T10:19:05+02:00
1.Jakie są czynniki rozwoju rolnictwa w Polsce wynikające z struktura wieku rolników:
a)korzystne
- duże doświadczenie zdobyte latami, które procentuje - doświadczony rolnik ma większą wiedzę na temat możliwych problemów w gospodarstwie,
- starsi rolnicy otrzymywali ziemię po swoich ojcach, dziadkach, którzy dbali o gospodarstwo - rolnicy wiedzą jak uprawiana była ziemia, kiedy należy zmienić obsiew, żeby nie wyjałowić ziemi.
- starsi rolnicy, którzy odziedziczyli gospodarstwa po dziadkach gospodarują już istniejącymi budynkami i maszynami - moga inwestować w powiększanie areału

b)niekorzystne
- starsi rolnicy są nieprzychylni innowacjom, nowym technologiom, przez co nie może intesyfikować produkcji
- starsi rolnicy nie chcą inwestować, powiększać swojego areału, nie chcą zwiększać efektywności rolnictwa poprzez wydatki na inwestycje
- starsi rolnicy nie wprowadzają rachunku ekonomicznego do gospodarstwa, profesjonalnego zarządzania gospodarstwem - jak firmą.

2.Czynniki rozwoju rolnictwa zależne od struktury płci mieszkańców wsi
a)korzystne
- jeżeli jest przewaga mężczyzn, to jest duża siła robocza
- wiekszość mężczyzn, to też gwarancja kontynuowania działalności rolniczej w danym gospodarstwie - kobiety nie odziedziczą majątku

b)niekorzystne
- mniejsza liczba kobiet, to problem z gospodarowaniem domem - nie ma kto opiekować się dziećmi
- duża liczba mężczyzn w rodzinie sprzyja rozdrabnianiu gospodarstw (bracia dzielą między siebie gospodarstwo), co nie sprzyja rozwojowi rolnictwa

3.Cechy rozwoju rolnictwa Polski zależne od struktury poziomu wykształcenia rolników:
a)korzystne
- wyższe wyksztalcenie pozwala efektywniej zarządzać gospodarstwem, inwestować, rozwijać
- niższe wykształcenie zatrymuje rolników w gospodarstwie, bo wiedzą, że gdzieś indziej nie znajdą pracy

b)niekorzystne
- wyższe wykształcenie sprzyja odpływowi ludności wiejskiej do miast.
- niższe wykształcenie nie pozwala inwestować, są trudności z pozyskaniem środków na inwestycje

4.Czynniki zależące od procentowego udziału ludności zatrudnionej w rolnictwie:
a)korzystne
- mniejszy odsetek liczby ludności sprzyja powiększaniu wielkości areału przypadającego na jednego rolnika, a taka sytuacja pozwala na podniesienie efektywności rolnictwa,
- mniejszy odsetek ludności rolniczej, wskazuje także na dużą mechanizację rolnictwa, co wiąże się ze zwiekszeniem efektywności produkcji rolnej.

b)niekorzystne
- duża liczba osób zatrudnionych w rolnictwie, to rozdrobnienie gospodarstw, które nie sprzyja rozwojowi.
- zbyt mały (albo zmniejszający się) odsetek ludności rolniczej wskazuje na kiepskie perspektywy dla rolnictwa. zmniejsza sie liczba ziemi uprawnych - gospodarze przeznaczają pola na inwestycje drogowe, budowlane
2 5 2