Ćwiczenie 4 (Dodajemy odsyłacze do innych stron)
<A HREF = “adres strony”> tekst </A>
- otwórz stronę index.html
- utwórz hiperłącze ze strony index.html do strony druga.html
<A HREF = "druga.html"> Idź do strony drugiej </A>
- otwórz stronę druga.html
- utwórz hiperłącze ze strony druga.html do strony index.html
<A HREF = "index.html"> Powrót do strony głównej </A>
- utwórz hiperłącze z obrazka do strony internetowej
<A HREF = "http://www.onet.pl"> <IMG SRC = "wieża.jpg" >
- zapisz plik, obejrzyj w przeglądarce

Ćwiczenie 5 (Animacje)
- otwórz plik druga.html
- wstaw pływający tekst
< MARQUEE > Podróże po krajach Europy < /MARQUEE >
- zapisz plik, obejrzyj w przeglądarce

Zadanie ma związek z tymi zadaniami :
http://zadane.pl/zadanie/776592
http://zadane.pl/zadanie/779851
http://zadane.pl/zadanie/782250

1

Odpowiedzi

2010-04-06T19:01:55+02:00