Odpowiedzi

2010-04-06T19:38:04+02:00
Rozwiązanie w załącznikach pozdrawiam
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T19:38:18+02:00
5. szukamy pola powierzchni prostopadłościanu o podanych wymiarach (20cmx9cm, H=6cm), ale bez drugiej podstawy
P=20×9 + 2×20×6 + 2×9×6 = 180 + 240 + 108 = 528 [cm²] B.

6. szukamy pola przekroju zawierającego dwie krawędzie boczne, nie zawierające się w jednej ścianie, czyli przekątna sześcianu stanowi jednocześnie przekątną tego prostokąta (przekroju).
[załącznik]
a²+(a√2)²=(9cm)²
a²+2a²=81 [cm²]
3a²=81 [cm²]
a²=27 [cm²]
a=3√3 [cm]
P=a×a√2 = a²√2 = 27√2 [cm²] B.

7. wyobraźmy sobie, że obracamy ten namiot tak, żebyśmy mieli graniastosłup o podstawie trójkąta. szukamy jego pola powierzchni całkowitej, powiększonego o 10%, czyli 1,1P [ (1+0,1)P=1,1P ]
Pc=2Pp+Pb
[załącznik]
Pc=2×(½×2×4) + (2×2√2×3 + 4×3) [m²]
Pc=8 + 12√2 + 12 [m²]
Pc=20 + 12√2 [m²]
1,1Pc=1,1×(20 + 12√2)=1,1×4(5+3√2)=4,4(5+3√2) [m²]
materiał jest szerokości 1m, więc 4,4(5+3√2)m² : 1m = 4,4(5+3√2)m A.

8. w ostrosłupie czworokątnym jest 8 krawędzi [->a], zatem każda z nich ma 8cm (64cm:8).
Pc=Pp+Pb
Pp=a²=64 [cm²]
powierzchnię boczną tworzą 4 trójkąty równoboczne, każdy o bokach długości a=8cm. wysokość w takim trójkącie: h=a√3/2, zatem pole jednego wynosi: PΔ=½ah=½×a²√3/2=a²√3/4
PΔ=64√3/4 = 16√3 [cm²]
Pb=4×16√3=64√3 [cm²]
Pc=64 + 64√3 = 64(1+√3) [cm²] B.