Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T18:52:21+02:00
1 e)
Gry obszar pojezierzy zajmował jeszcze lądolód teren nizin uległ denudacji. Wiały silne wiatry, przenoszące pył kwarcowy na duże odległości. Dzięki temu powstały okrywy lessowe.
f) zlodowacenie środkowopolskie

4. Nizina Śląska
*żyzne gleby
długi okres wegetacyjny
duże obszary równinnych terenów
*uprawa pszenicy, rzepaku, buraków cukrowych
sadownictwo
warzywnictwo
*przemysł elektromaszynowy, spożywczy, chemiczny
surowce skalne, rudy miedzi
duże ośrodki przemysłowe we Wrocławiu,Oplu, nad Brzegiem i w Głogowie

Nizina Wielkopolska
*gleby bielicowe, brunatne i płowe
krótki okres wegetacyjny
obszary równinne
*chów trzody chlewnej
uprawy buraków cukrowych, ziemniaków, rzepaku, warzyw i pszenicy
*wydobycie soli kamiennej i potasowej, węgla brunatnego i gazu ziemnego
przemysł spożywczy, drzewny i włókienniczy
duże ośrodki przemysłu w Kaliszu, Zielonej Górze i Ostrowcu Wielkopolskim

ufff.. :P