PRZETŁUMACZYCIE...?;D

Mary Kingsley was a British explorer. In 1893, she want to West Africa. She...(stay) with local people and..(collect) insect and fish for the British Museum. She had some problems- one day a corocodile ....(attack) her canoe. On a sacond exprdition, she mat some cannnibals! When ...(return) to England, she wrote a book about her travel.z Góry Dzięki ;**

2

Odpowiedzi

2010-04-06T18:31:41+02:00
Mary Kingsley była brytyjskim odkrywcą. W 1893 chciała pojechać do zachodniej Afryki. Została (was staying) z lokalnymi ludźmi i (collected) kolekcjonowała insekty i ryby dla Brytyjskiego Muzeum. Miała trochę problemów - jednego dnia krokodyl zaatakował (attacked) jej kajak. Na drugiej wyprawie spotkała kilku kanibali. Kiedy wróciła (returned) do Anglii, napisała książkę o jej podróżach.
2010-04-06T18:36:40+02:00
Mary kinsley- brytyjska badaczka. W 1893 roku wybrała się do Afryki. Wraz z tutejszymi ludźmi kolekcjonowała owady i ryby dla Brytyjskiego muzeum. Miała trochę problemów, pewnego dnia krokodyl zaatakował jej kajak. Na drugiej wyprawie spotkała kilku kanibali ! Kiedy wróciła do swej ojczyzny-Angli napisała o tym książkę. ;)