Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T18:54:29+02:00
=1 i dwie dwudzieste czwarte * (-2 i dwie piąte) - (3 i dziewieć ósmych ) : (- jedenaście dwudziestych czwartych) = ( - 2 i sześć dziesiątych) - (-9)=(-2 i sześć dziesiątych) + 9 = 9 - 2 i sześć dziesiątych=6 i czetry dziesiąte = 6 i dwie piąte

;))
2010-04-06T18:57:28+02:00
(-4⅙+5¼)*(-2⅖)-(-1⅜-2¾):(-jedenaście dwudziestych-czwartych)=
=(-4 dwie dwunaste+ 5 trzy dwunaste)*(-2⅖)-(-1⅜-2 sześc ósmych):(-jedenaście dwódziestych czwartych)=
=+1jedna dwunasta*(-2⅖)-3 dziewięć ósmych: (- jedenaście dwódziestych czwartych)=
= trzynaścue drugich * (- dwanaście piątych)-33 ósme:(-jedenaście dwódziestych czwartych)=
=-siedemdziesiąt osiem piątych - trzydieści trzy ósme*(-dwadzieścia cztery jedenaste)=
=-siedemdziesiąt osiem piątych-(-dziewięc pierwszych)=-siedemdziesiąt osiem piątych +dziewięc pierwszych=-siedemdziesiąt osiem piątych+czterdzieści pięć piątych= -trzydieści trzy piąte=-6 trzy piąte