Witam,

potrzebuję kilkudziesięciu pytań i odpowiedzi (umówmy się, że po 20) dotyczących epopei "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza. Chodzi mi o treść utworu, np.:
Kim był Wojski dla Tadeusza? Wojski był dalekim krewnym.

Za pytania z odpowiedzią ,,Tak'' albo ,,Nie'' i typu ,,ile ksiąg ma Pan Tadeusz?'', ,,kto napisał Pana Tadeusza" zgłaszam jako spam

Mile widziane odpowiedzi opisowe.

Dziękuje z góry, mam nadzieję odpowiednio wykorzystałem punkty ;]

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T18:39:20+02:00
Ja takie sprawdzian miełm po lekturz tutaj są 2 grupy
1. Jakie grzyby zbierał Wojski podczas grzybobrania?

a) borowiki
b) rydze
c) muchomory
d) opieńki

2. Jak nazywały się psy Rejenta i Asesora?

a) Kusy i Bielak
b) Kusy i Sokół
c) Lisiec i Kusy
d) Sokół i Bielak

3. Do jakiego zakonu należał ksiądz Robak?

a) Franciszkanów
b) Dominikanów
c) Bernardynów
d) Jezuitów

4. Co było herbem rodu Horeszków?

a) Półkozic
b) Storożyc
c) Stokozic
d) Półrożec

5. Jak inaczej nazywano Gerwazego?

a) Sędzią
b) Hrabią
c) Cześnikiem
d) Mopankiem6. Jak miała na imię córka Stolnika?

a) Zofia
b) Ewa
c) Anna
d) Marianna

7. „Natenczas Wojski chwycił na taśmie przypięty
Swój róg bawoli, długi, .........., kręty
Jak wąż boa (...)”

a) pozwijany
b) nakrapiany
c) cętkowany
d) pozłacany

8. Na jakim instrumencie grał Jankiel?

a) na skrzypcach
b) na rogu
c) na mandolinie
d) na cymbałach

9. W jakim mieście wychował się Tadeusz?

a) w Petersburgu
b) w Wilnie
c) w Paryżu
d) w Warszawie

10. Która z postaci nie pochodziła z rodu Horeszków?

a) Zosia
b) Gerwazy
c) Hrabia
d) Stolnik

11. Jakie owady pokąsały Telimenę?

a) osy
b) pszczoły
c) skorki
d) mrówki


12. Kto był ojcem Tadeusza?

a) Jacek Soplica
b) Sędzia
c) Podkomorzy
d) Stolnik

13. Kto zabił niedźwiedzia podczas polowania?

a) Asesor
b) Rejent
c) Wojski
d) Robak

14. Jak w „Panu Tadeuszu” nazywa się schronienie niedźwiedzia?

a) matecznik
b) pieczara
c) nora
d) grota

15. Jak zwano miecz Gerwazego?

a) Brzeszczot
b) Durendal
c) Scyzoryk
d) Szczerbiec
Odpowiedzi

1. c
2. b
3. c
4. a
5. d
6. b
7. c
8. d
9. b
10. b
11. d
12. a
13. d
14. a
15. c

1. Ile lat miał Tadeusz?

a)17
b)18
c)19
d)202. W jakim celu zebrała się szlachta u Sędziego?

a)dożynki,
b)polowanie,
c)sądy graniczne,
d)zaręczyny.3. Do jakiego zakonu należał ks. Robak?

a)franciszkanin,
b)dominikanin,
c)benedyktyn,
d)bernardyn.4. Gerwazy posiadał przydomek:

a)Rębajło
b)Szczerbiec
c)Półkozic
d)wszystkie są poprawne.5. Potrawę, którą podano Jackowi Soplicy, to:

a)czarna polewka,
b)bigos,
c)kluski,
d)chłodnik litewski.6. Tadeusz klucz oraz bilet od Telimeny otrzymał w:

a)świątyni dumania,
b)lesie,
c)karczmie,
d)zamku.7. Kto obudził Tadeusza na polowanie?

a)ks. Robak,
b)Protazy,
c)Sędzia,
d)Zosia.8. Hrabia i Tadeusz na polowaniu zostali zaatakowani przez:

a)żubra,
b)tura,
c)niedźwiedzia,
d)wilka.9. Na zakończenie polowania Wojski zagrał na:

a)cymbałach,
b)gitarze,
c)bałałajce,
d)rogu.10. Zosia skończyła lat:

a) 13
b)14
c)15
d)1611. Historię zamku Horeszków Hrabiemu opowiada:

a)Sędzia,
b)Protazy,
c)Gerwazy,
d)Podkomorzy.12. Skąd pochodziła szlachta Dobrzyńska?

a)Mazur,
b)Litwy,
c)Polski,
d)Rosji.13. Maciej Dobrzyński uwielbiał:

a)gołębie,
b)króliki,
c)kury,
d)psy.14. Zajazd, to:

a)motel,
b)wizyta,
c)napaść,
d)karczma.15. Na Soplicowo napadli:

a)Rosjanie,
b)Mickiewicze,
c)Hrabia z Dobrzyńskimi,
d)Legioniści.16. Ważne wydarzenia dla kraju zwiastowało pojawienie się na niebie:

a)komety,
b)księżyca,
c)słońca,
d)gwiazd.17. Kto się pojedynkował?

a)Tadeusz z Hrabią,
b)Hrabia z Rykowem,
c)Sędzia z Rykowem,
d)Płut z Tadeuszem.18. Kogo ocalił Robak?

a)Hrabiego,
b)Tadeusza,
c)Gerwazego,
d)Wszystkie są poprawne.19. Kto dokonał rehabilitacji Jacka Soplicy?

a)Podkomorzy,
b)Gen. Dąbrowski,
c)Gen. Kniaziewicz,
d)Wojski.20. Przed uczta zaręczynową goście podziwiali:

a)stroje,
b)tabakierę,
c)serwis,
d)szablę.21. Jankiel, na prośbę Zosi, zagrał na:

a)rogu,
b)cymbałach,
c)bałałajce,
d)skrzypcach.22. Podkomorzy dał hasło:

a)"poloneza czas zacząć",
b)"walca czas zacząć",
c)"mazurka czas zacząć",
d)"kujawiaka czas zacząć".

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
B C D D A B D C D A C
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
A B C C A C D A C B A
11 4 11