1.Oblicz
a) 20%liczby 5,5
b)1%liczby 1/2-jedna druga
2.Wyznacz liczbę której
a)25%jest równe 0,1
b)1/2-jedna druga% jest równa 10
3.Jakim procentem liczby 24jest liczba 6?A jakim procentem liczby 5/4-pięć czwartych jest liczba 1/2-jedna druga ?
4.Wyznacz liczbę o 5% większą od 400.Wyznacz liczbę o 40% mniejszą od 5.
5.Ilu procentowy roztwór soli otrzymamy mieszając
a) 2kg soli i 3kgwody PS.niewiem czemu przy wodzie jest kilo


Za rozwiązanie wszystkich zadań daje naj:P:P

2

Odpowiedzi

2010-04-06T18:43:29+02:00
Zad.1.
a) 20%*5,5=0,2*5,5=(2/10)*(55/10)=110/100=1,1
b) 1%*½=(1/100) * ½=1/200=5/1000=0,005
zad.2.
a) 25%*x=0,1
x=0,1:25%
x=0,1:0,25
x=(1/10):¼
x=(1/10)*4
x=4/10
x=0,4

b) ½%x=10
0,5%x=10
x=10:0,5%
x=10:0,005
x=10:(5/1000)
x=10*(1000/5)
x=10*200
x=2000

zad.3.
x24=6
x=6:24
x=¼
¼*100%=25%

x(5/4)=½
x=½:(5/4)
x=½*⅘
x=⅖
x=0,4

zad.4.
5%*400=0,05*400=5*4=20
400+20=420

40%*5=0,4*5=(4/10)*5=20/10=2
5-2=3

zad.5.
Cp=(ms/mr)*100%
Cp=stężenie procentowe
ms-masa substancji rozpuszczonej
mr-masa roztworu
mr=ms+mw
mw-masa wody

ms=2kg
mw=3kg
mr=2kg+3kg=5kg

Cp=(2/5)*100%=0,4*100%=40%
2010-04-06T18:50:28+02:00
Zad1
a) 100% = 5,5
20% = x
x=(20*5,5%) / 100% = 1,1

b) 100% = 1/2
1% = x
x=(1% *1/2) /100% = 0,005

zad2
a)25%= 0,1
100%= x
x= (100%*0,1) / 25 = 0,4
b) 1/2%=0,5%
0,5% = 10
100% = x
x= (100%*10) / 0,5 = 2000
zad3
100% = 24
x = 6
x= (100%*6) / 24 = 25%
5/4 = 100%
1/2 = x
x=(1/2 * 100%) / 5/4= 40
zad4
o 5% większą od 400:
100%=400
105%=x
x= (105% * 400)/100% = 420

o 40% mniejszą od 5:
100%=5
60% = x
x= (60%*5) / 100% = 3
zad5
(2kg:5kg) *100% = 40%
odp. Otrzymamy 40% roztwór