Odpowiedzi

2010-04-06T18:44:54+02:00
W połowie 1926 r. Józef Piłsudski był niewątpliwie najpopularniejszym politykiem w kraju. Poparcie dla Marszałka i przewrotu, którego dokonał, wyraziły liczne grupy społeczne i partie polityczne. Związani z Piłsudskim oficerowie, kombatanci i jego ścisłe otoczenie polityczne tworzyli obóz piłsudczykowski. Radykalna i liberalna inteligencja poparła zamach w obawie przed przewrotem endecji. Uczyniły to także partie lewicowe: PPS i PSL „Wyzwolenie”. Jednak Pisłsudski, który chciał zachować pozycję ponad partyjną, odciął się od lewicy, powołując rząd fachowców i nawiązując kontakt z prawicą. Współpraca z endecją nie wchodziła rachubę, toteż Piłsudski zwrócił się do konserwatystów. Nurt ten nie odgrywał od czasów Sejmu Ustawodawczego większej roli. Oferta Piłsudskiego stwarzała konserwatystom szansę powrotu do wielkiej polityki. W ten sposób obie siły polityczne zaczęły się powoli zbliżać do siebie. Endecja, dla której przewrót majowy był ogromną klęską, próbowała odzyskać wpływy w społeczeństwie, powołując w grudniu 1926 r. Obóz Wielkiej Polski. Ugrupowanie, na czele którego staną Dmowsi, miało być w zamyśle endeków masową organizacją typu faszystowskiego o charakterze na wpół konspiracyjnym.