Podczas podrózy gdy pociag przejezdzial przez połaczenia szyn Ania usłyszła rytmiczny stukot kół wagonu. W czasie 1 min doliczyla sie 40 uderzen. Długosc 1 szyny wynosi 25 m. Oblicz prędkość pociągu. Wyraż ją w km/h!

Droga Oli do szkoły wynosi 6 km. 2/3 drogi Ola jedzie autobusem z Vś 40 k/h a 1/3 idzie pieszo z V 4 km/h
a) Oblicz ile czasu Ola przebywa drogę z domu do szkoły?
b) Oblicz Vś Oli w drodze do szkoły!

1

Odpowiedzi

2010-04-06T19:00:36+02:00
60 [s] - 40 [uderzeń]
t [s] - 1 [uderzenie]
t=60/40=1,5 [s] - czas potrzebny do przejechania 1 szyny
s=1,25 [m]
v=s/t
v=1,25/1,5=(5/4)*(2/3)=10/12=5/6 [m/s]= (5*0,001km)/(6/3600s))=(5/1000)*(3600/6)=18000/6000=3 [km/h]

s=6 [km]
s₁=⅔*s=4 [km]
s₂=⅓*s=2 [km]
v₁=40 [km/h]
v₂=4 [km/h]
a)v=s/t => t=s/v
t=t₁+t₂
t₁=s₁/v₁=4/40=0,1 [h]=6 [min]
t₂=s₂/v₂=2/4=0,5 [h]=30 [min]
t=30+6=36 [min]= 0,6 [h]
b)vś=s/t=6/0,6=10 [km/h]
1 5 1