Klasa 6 ! Dam Naj 21 Putków
Proszę o obliczenia

1.Wojtek kupił 1 3/5 kg jabłek po 2,40 zł za kilogram i 2 1/2 kg gruszek po 3,50zł za kilogram . Jaka resztę otrzyma Wojtek placąc banknotem stuzłotowym.

2.Za 0,35 kg sera zapłacono 3,15 zł . Ile kosztuje 3 kg sera ?

3. Ile Jedynek należy użyć aby ponumerować wszystkie strony
książki począwszy od numeru 6 , a skończysmy na numerze 122 ?

4.Szkolna Rada Rodziców wygospodarowała 2140 zł na zakup
sprzętu telewizyjnego .Kupiono telewizor za 1389 zł i magnetowid za 699 zł. Za resztę postanowiono kupic kasety wideo.Jedna kaseta kosztuje 6 zł 40 gr . Ile Kupiono kaset ?

5. Sad zajmuje 2/5 gospodarstwa pana Zenona . W Sadzie rosną jabłonie,sliwy i grusze .Obszar obsadzony jabłoniami stanowi 3/4 sadu,gruszami 1/6 sadu . Jaki obszar zajmują śliwy , jeśli gospodarstwo pana Zenona ma 30 ha ?

6. Zosia i Karol mają razem 200 zł . Karol ma o 30 zł więcej niż Zosia . Oblicz , po ile złotych ma każde z nich .

7. Obwód prostokąta wynosi 33,6 cm , a jeden jego bok jest trzy razy dłuższy od drugiego .Oblicz dlugości boków tego prostokąta i jego polestanowi 3/4 sadu,gruszami 1/6 sadu . Jaki obszar zajmują śliwy , jeśli gospodarstwo pana Zenona ma 30 ha

8. Uczen ma nastepujacie oceny z przyrody 4,5,4,3,2 . Oblicz Średnia arytmetyczną ocen z przyordy.

9 . Ile razy odcinek o długosci 48 m jest dłuższy od odcinka o długosci 6 cm ?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T18:51:41+02:00
1.
1 3/5 * 2 4/10 = 8/5 * 24/10 = 192/50 = 3,84 zł
5/2 * 7/2= 35/4 = 8,75 zł

100 - (8,75 + 3,84) = 100 - 12,59 = 87,41 gr

2.

0,35 - 3,15
3 - x

x = (3,15*3) / 0,35
x = 9,45 * 100/35 = 945/35 = 27 zł

1 1 1
2010-04-06T19:23:13+02:00
Zad.1
1 i 3/5 kg jabłem = 2,4 zl + [3/5 x 2,4] = 2,4 + 1,44 zl = 3,64zl
2 i 1/2 kg gruszek =7zl + 1/2 razy 3,5 = 7 + 1,75 = 8,75

3,64 + 8,75 = 12,39 zl
100 - 12,93 = 87,07 zl - tyle reszty otrzymał

zad. 2
0,35kg = 3,15 zl
3,5kg = 31,5 zl
31,5 : 7 = 4,5 zl za pól kilo = 9zl za kilogram
3kg = 3 razy 9 = 27 zl

zad. 3
odp: 41

zad. 4
2140 - ( 1389 + 699) = 2140 - 2088 = 54
jedna kaseta - 6,4zl
54 : 6,4 = 8,43 kasety = 8 kaset

zad. 5
2/5 z 30 ha = 12 ha
3/4 z 12 ha = jabłka = 9 ha
1/6 = grusze = 2 ha
śliwy = 12 - 11 = 1ha
odp: śliwy zajmują 1 ha

zad. 6
K + Z = 200
K - 30 = Z

K + Z = 200
K - Z = 30

2k = 230
K = 115
Z = 115 - 30 = 85

Karol ma 115 zl a Zosia 85

zad. 8
4 + 5 + 4 + 3 + 2 = 18
18 : 5 = 3,6
odp: średnia - 3,6

zad.9
odp: 8 razy
1 4 1