1.Wykonaj redukcję wyrazów podobnych
a) 3x + 5x - 3x
b) -2y - 5y + 2y
c) z+z+z-z-z
d) ½ m - 0,5m + ⅛ m - 0,25m
e) 5b - 1/5b - 4/5b + b
f) -a + a + a - a

2.Wykonaj redukcję wyrazów podonych.

a) -2a + b - a - 2b + 3a
b) -ab + b² + 3ab - 2ab
c) 2/3x + ⅓ + 2⅓ x + ⅓y
d) 15xy - 4x + 8y - 6xy + 5x - xy
e) 0,2x² - 2y + 1,8x² + 4,3y - x
f) -¼ + 1/8n - 1/8m + 0,375


3. Usuń nawiasy i wykonaj redukcję wyrazów podobnych.

a) (3/5m² + 2/3n² + 6) + (-1/3m² - 2/3n² - 2 3/5)
b) (0,5xy² - 1,2y² + 5) + (-0,8y² - 2,5xy² - 2 1/8)


4. Przekątne deltoidu są równe a cm i b dm. Ile cm² ma pole deltoidu ?


Proszę o szybką odpowiedź na 18:00 muszę mieć ! Od razu daję maksymalną liczbę punktów temu kto rozwiąże ! MUSZĄ TO BYĆ PEŁNE ROZWIĄZANIA NIE SAME WYNIKI !

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2013-07-18T15:49:38+02:00

1.
a) 3x + 5x - 3x = 5x
b) -2y - 5y + 2y = -5y
c) z + z + z - z - z = z
d) ½ m - 0,5m + ⅛ m - 0,25m = 1/8m - 1/4m = 1/8m - 2/8m = -1/8m
e) 5b - 1/5b - 4/5b + b = 5b
f) -a + a + a - a = 0

 

2.

a) -2a + b - a - 2b + 3a = -3a - b + 3a = - b
b) -ab + b² + 3ab - 2ab = b² + 3ab - 3ab = b²
c) 2/3x + ⅓ + 2⅓ x + ⅓y = 3x + 1/3 + 1/3y
d) 15xy - 4x + 8y - 6xy + 5x - xy = 8xy + x + 8y
e) 0,2x² - 2y + 1,8x² + 4,3y - x = 2x² + 2,3y - x
f) -¼ + 1/8n - 1/8m + 0,375 = 1/8n - 1/8m = 0,375 - 0,250 = 1/8n - 1/8m + 0,125

 

3.

a) 3/5m² + 2/3n² + 6 -1/3m² - 2/3n² - 2 3/5 = 9/15m² + 6 - 5/15m² - 2 i 3/5 = 4/15m² + 3 i 2/5
b) 0,5xy² - 1,2y² + 5 - 0,8y² - 2,5xy² - 2 1/8 = -2xy² - 2y² + 2 i 7/8

 

4.

d1 = a cm

d2 = b dm = 10b cm

P = 1/2 * d1 * d2 = 1/2 * a * 10b = 5ab cm²

18 4 18
2013-07-18T17:12:54+02:00