Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T19:54:37+02:00

azotan(V)żelaza(III)-Fe(NO3)3
kwas+zasada->sól+woda
3HNO3+Fe(OH)3->Fe(NO3)3+3H2O

metal+kwas->sól+wodór
2Fe+6HNO3->2Fe(NO3)3+3H2

tlenek metalu+kwas->sól+woda
Fe2O3+6HNO3->2Fe(NO3)3+3H2O

tlenek metalu+tlenek kwasowy->sól
Fe2O3+3N2O5->2Fe(NO3)3

tlenek kwasowy+wodorotlenek->sól+woda
3N2O5+2Fe(OH)3->2Fe(NO3)3+3H2O

sól1+sól2->sól3+sól4
FeCl3+3AgNO3->Fe(NO3)3+3AgCl

sól1+kwas1->sól2+kwas2
Fe2S3+6HNO3->2Fe(NO3)3+3H2S

siarczek potasu-K2S
kwas+zasada->sól+woda
H2S+2KOH->K2S+2H2O

metal+kwas->sól+wodór
2K+H2S->K2S+H2

tlenek metalu+kwas->sól+woda
K2O+H2S->K2S+H2O

metal+niemetal->sól
2K+S->K2S

sól1+sól2->sól3+sól4
BaS+K2SO4->K2S+BaSO4

sól1+zasada1->sól2+zasada2
MgS+2KOH->K2S+Mg(OH)2

sól1+kwas1->sól2+kwas2
K2SiO3+H2S-->K2S+H2SiO3