Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T20:00:30+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.B
2.B
3.C
Cp=12*100/100
Cp=12% węgla
4.B
5.D
6.B
7.C
8.D
9.C
8g------100g roztworu
xg------300g roztworu
x=24g
10.C
11.Reakcja zaszła w probówkach 2 i 4
2Na + 2HCl---->2NaCl + H2
Ca + 2HCl---->CaCl2 + H2
12.
K2SO4 + Fe(NO3)3--->Reakcja nie zachodzi(ponieważ nie otrzymamy osadu)

3KOH + AlCl3----->Al(OH)3 + 3KCl
3K(+) + 3OH(-) + Al(3+) + 3Cl(-)----->Al(OH)3 + 3K(+) +3Cl(-)
Al(3+) + 3OH(-)----->Al(OH)3

Na2CO3 + CaCl2----->CaCO3 + 2NaCl
2Na(+) + CO3(2-) + Ca(2+) + 2Cl(-)--->CaCO3 + 2Na(+) + 2Cl(-)
Ca(2+) + CO3(2-)--->CaCO3

BaCl2 + NaNO3--->Reakcja nie zachodzi(ponieważ nie otrzymamy osadu)
13.
1)chlorek sodu..........NaCl..........NaOH + HCl---->NaCl + H2O
2)węglan magnezu......MgCO3.....MgO + H2CO3---->MgCO3 + H2O
3)siarczan(VI) potasu...K2SO4.....2KOH + H2SO4---->K2SO4 + 2H2O
4)węglan żelaza(II).....FeCO3.....FeCl2 + K2CO3--->FeCO3 + 2KCl
14.
HCl + KOH--->KCl + H2O
H(+) + Cl(-) + K(+) + OH(-)--->K(+) + Cl(-) + H2O
H(+) + OH(-)--->H2O
15.
1)CaO + 2HCl---->CaCl2 + H2O
2)CaCl2 + Pb(NO3)2--->PbCl2 +Ca(NO3)2
3)CaO + H2O---->Ca(OH)2
4)Ca(OH)2 + 2HCl--->CaCl2 + 2H2O