Zad.1

Długość prostokąta wynosi 23,45 m, a szerokość stanowi 0,6 jego długości. Oblicz pole i obwód tego prostokąta.

zad.2

Cena pewnego towaru wzrosła z 250 zł do 300 zł. O ile procent wzrosła cena tego towaru?

zad.3

Suma dwóch liczb wynosi 80. Znajdź te liczby, jeśli 50 % pierwszej z nich jest o 5 mniejsza od drugiej.

zad.4

Cena kilograma gruszek jest o 75 % wyższa od ceny kilograma jabłek. Za 5 kg jabłek i 2 kg gruszek zapłacono 17 zł. Ile kosztował kilogram jabłek?

zad.5

Jaką długość na planie w skali 1:20000 ma odcinek drogi między miejscowościami A i B, jeżeli w rzeczywistości jest to odległość 2,5 km?2

Odpowiedzi

2010-04-06T19:15:13+02:00
Z.1
0,6*23,45=14,07
2*14,07+23,45*2=75,04
i pole=14,07*23,45=329,9415
z.2
300-250=50
250/50=5 -czyli 50 to 1/5 250
1/5=20/100=20%
z.3
1/2x=y-5
x+y=80

x=2y-10
x+y=80
czyli
x+10=2y
80+10=3y(dodałem y a x+y to 80)
czyli y=30 a x 50
z.4
1,75x=y
5x+2y=17
5x+3,5x=17
8,5x=17
x=2
y=3,5
a na piąte nie mam czasu :))
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T19:15:21+02:00
Zad.1
23,45*0,6 = 14,07m (szerokość)
P=a*b
P=23,45 * 14,07 = 329,9415 m²
Obw= 2a+2b
Obw=2*23,45 + 2*14,07
Obw=46,9 + 28,14
Obw=75,04m

Odp: Pole tego prostokąta to 329,9415m² , a obwód to 75,04m.

zad.2
250-100%
300-x

x=(300*100)/250
x=30000/250
x=120%

120% - 100% = 20%

Odp:Cena tego towaru wzrosła o 20%.

zad.3
x-pierwsza liczba
y-druga liczba

UKŁAD RÓWNAŃ:
x+y = 80
1/2x = y-5

Z drugiego równania wyznaczam ,,y''
1/2x = y-5
y=1/2x + 5

I podstawiam do drugiego:
1/2x + 5 + x = 80
3/2 x = 80 - 5
3/2 x = 75 |:3/2
x= 50

y=1/2x + 5
y=1/2*50 + 5
y=30

Odp: Pierwsza z tych liczb to 50, a druga to 30.

zad.4

x-cena kg jabłek
y-cena kg gruszek

UKŁAD RÓWNAŃ:
y=7/4 x
5x + 2y = 17

5x + 2(7/4 x) = 17
5x + 7/2 x = 17
17/2 x = 17 |:17/2
x=2 zł

y=7/4 x
y= 7/4 * 2
y=3,5 zł

Odp: Cena kg gruszek to 3.50 zł, natomiast cena kg jabłek to 2.00zł .

zad.5

1cm-0.2 km
x-2.5 km

x=2.5*1/0.2
x=12.5 cm

Odp: Długość na planie to 12,5 cm.