Odpowiedzi

2010-04-06T18:50:20+02:00
Zadanie 1

Aby ujednolicić rozwój gospodarki ujednolicił system miar i wag.

Uporządkował prawo frankijskie.

Wprowadził w obieg srebrnego denara.

Podzielił państwa na hrabstwa.

Zlikwidował stanowisko majordoma.

Obszary nadgraniczne przekształcił w marchie.


Zadanie 2

W skład siedmiu sztuk wyzwolonych wchodziły:

gramatyka łacińska, retoryka, dialektyka, arytmetyka, geometria, astronomia oraz muzyka.

Zadanie 3

Renesans karoliński jest to okres za rządów Karola Wielkiego. Odrodziły się wtedy wzorce antycznej sztuki.
1 5 1