Odpowiedzi

2009-11-02T17:22:31+01:00
CH3 - CH2 - CH2 - CH2(OH) lub CH3 - CH(OH) - CH2 - CH3 to wzory półstrukturalne butanolu. Czyli wzór sumaryczny ma postać:

C4H9OH

Widzimy, że zawiera on 4 atomy węgla, 10 atomów wodoru i 1 atom tlenu.

Policzymy ich masę (mnożymy ilość poszczególnych atomów w tym związku przez ich masę molową, którą odczytujemy z układu okresowego):

masa węgla = 4 * 12 g = 48 g
masa wodoru = 10 * 1 g = 10 g
masa tlenu = 1 * 16 g = 16 g

masa węgla : masa wodoru : masa tlenu ma się do siebie tak, jak:
48 : 10 : 16

Teraz liczby powyższe dzielimy przez tę samą liczbę tak, aby wyniki były maksymalnie małe, ale nie ułamkowe (czyli dzielimy przez największy wspólny dzielnik). W tym przypadku będzie to 2:

Otrzymujemy stosunek masy węgla : wodoru : tlenu równy -

24 : 5 : 8

Pozdro))