20.Jaka siła wyporu działa na ciało o objętości 3m sześcian, które zanurzono w wodzie?
21.Jakie jest ciśnienie hydrostatyczne wywierane przez wodę na głębokości 6m? (masa wody to 1kg na 1litr)
22.Ile ciepła należy dostarczyć, aby 2kg wody ogrzać o 30stopni c? (ciepło właściwe wody wynosi 4200J/kg)
23.Ile energii należy dostarczyć,aby stopić 4kg lodu? (ciepło topnienia lodu wynosi 335000J/kg)
24.Ile energii należy dostarczyć aby odparować 6kg wody w temperaturze wrzenia? (ciepło parownia wody wynosi 2300000J/kg)
25.Jaka siła elektrodynamiczna działa na przewodnik o długości 3m, przez który płynie prąd o natężeniu 4A umieszczony w polu magnetycznym o indukcju 2T?
26.Jaki jest opór zastępczy dwóch oporników o wartości 3 omów, które połączono równolegle?
27.jaki jest opór opornika jeśli w obwodzie płynie prąd o natężeniu 3A przy napięciu 27V?
28.Jaki jest okres drgań jeśli częstotliwość wynosi 20Hz?
29.Jaką drogę przebędzie ciało w czaie 9 sekund poruszające się z prędkością 3m/s?
30.Jaka będzie siła tarcia, jeśli współczynnik tarcia wynosi 0.6 a siła nacisku ciała na podłoże ma wartość 20N?

1

Odpowiedzi

2010-04-06T19:36:05+02:00
Zad 28.
T= 1/f
T= 1/20Hz =0.05

zad 22 Q= m*c*t
Q= 2*30*4200= 252000
2 1 2