Zadanie 1.
Dane są skrajne punkty Europy. Są to przylądki:
pn.- Nordkyn (na Płw. Skandynawskim) 71*08'N
pd.- Marroqui 35*58'N (na Płw. Iberyjskim)
wsch.- ujście rz. Bajdaraty do M. Karskiego 68*14'E
zach.- Roca 9*30'W (na Płw. Iberyjskim)
Według nich oblicz rozciągłość południkową i równoleżnikową.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T20:46:15+02:00
Rozciągłość Południkowa
68*14+9*30=71*44

Rozciągłość równoleżnikowa
71*08-35*58=35*10