W postaci równań !

Zad 1
a z 30kg solanki dwuprocentowej odparowano wodę i otrzymano solankę trzyprocentową . ile wody odparowano?

b. z solanki pięcioprocentowej odparowano 10 kd wody i otrzymano solankę sześcioprocentową. ile solanki bylo na początku?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T23:08:13+02:00
1a
2% * 30 = 3% * (30-x)
0,6 = 0,9 - 0,03x
0,03x = 0,3
x = 10

2a
5% * x = 6% * (x-10)
0,05x = 0,06x - 0,6
-0,01x = -0,6
x = 60