Zad 1.
Read the answers to the questions in Exercise 6. Tick true and cross false.
1. They're from Australia.___
2.To help people understand the relationship between plants and animals.___
3. For clothes,entertainment and medicine.___
4.You can only see them inside the biomes.___
5.Because we'll need to use them in the future.___
6.Because they think we can find answers to the world's problems.___

Bardzo proszę o przetłumaczenie tych zdań.

Zad 2.
Match the highlighter words in the texts to these definitions.( i przetłumaczyć zdania)
1.warm places where you grow plants _________
2.the answers to problems __________
3.hot, wet _________
4.a place where you can go ice skating _________
5.very,verylarge ________
6.to change sometching or someone in some way _________

1

Odpowiedzi

2010-04-06T23:05:55+02:00
Zad. 1
Przeczytaj odpowiedzi do pytań w Ćwiczeniu 6. Zaznacz prawda/fałsz
1. Oni pochodzą z Australii.
2. Pomóc ludziom w zrozumieniu relacji między roślinami a zwierzętami.
3. Dla ubrań, rozrywki i medycyny.
4. Możesz je widzieć tylko wewnątrz biom.
5. Ponieważ będziemy potrzebowali użyć ich w przyszłości.
6. Ponieważ oni myślą, że możemy znaleźć odpowiedzi na problemy świata.

Zad. 2
Dopasuj słowa do definicji
1. Ciepłe miejsca, gdzie hodujesz rośliny.
2. Odpowiedzi do problemów.
3. Gorąco, mokro.
4. Miejsce, gdzie możesz pójść pojeździć na łyżwach.
5. Bardzo, bardzo dużo.
6. Aby zmienić coś lub kogoś w jakiejś drodze.