Zad.5/154
Oblicz wartości liczbowe wyrażeń:
a) 3(x do kwadratu-2x+3)-2(x do kwadratu -5x-1) dla x=2
b) a(2ab+b)-b(a-2ab+a do kwadratu) dla a= 0,1 i b=-10
zad.29/161
Przekształc iloczyny na sumy:
a) 1/2(3a-2)=
b) 2/3(1,5+3x)=
c) k(3l+2m)
d) -p(r-5s)
/ -To kreska ułamkowa ~!!
Plis zróbcie !

3

Odpowiedzi

2010-04-06T19:14:48+02:00
A)
3(x²-2x+3)-2(x²-5x-1) dla x=2
3* (4-4+3) -2*(4-10-1) = 3*3 - 2* (-7) = 9+14=25
b) a(2ab+b)-b(a-2ab+a²) dla a= 0,1 i b=-10
0,1* (2*0,1*(-10)) +10 * (0,1-2*0,1*(-10)+0,1²)=
0,1*(-2) + 10*2,11= -0,2+21,1=20,9
zad.29/161
Przekształc iloczyny na sumy:
a) 1/2(3a-2)= 1,5a-1
b) 2/3(1,5+3x)=1+2x
c) k(3l+2m)=3kl+2km
d) -p(r-5s)= -pr+5ps
2010-04-06T19:15:26+02:00
Zad.5.
a) 3(x²-2x+3)-2(x²-5x-1)=f(x)
x=2
f(2)=3(4-4+3)-2(4-10-1)=3*3-2(-7)=9+14=23

b)a(2ab+b)-b(a-2ab+a²)=2a²b+ab-ba+2ab²-a²b=a²b+2ab²
a=0,1
b=-10
=0,1²*(-10)+2*0,1*(-10)²=-0,1+0,2*100=20-0,1=19,9

zad.29.
a)½(3a-2)=1½a-1=1½a+(-1)
b)⅔(1,5+3x)=⅔(3/2 +3x)=1+2x
c)k(3l+2m)=3kl+2lm
d)-p(r-5s)=-pr+5ps=5ps+(-pr)
2010-04-06T19:23:16+02:00
Zad.5/154
a) 3(x do kwadratu-2x+3)-2(x do kwadratu -5x-1) dla x=2
3(x²-2x+3)-2(x²-5x-1)
3x²-6x+9-2x²+10x+2
x²+4x+11 = 2²+4*2+11 = 4+8+11 = 23

b) a(2ab+b)-b(a-2ab+a do kwadratu) dla a= 0,1 i b=-10
a(2ab+b)-b(a-2ab+a²)
2a²b+ab-ab+2ab²-a²b
a²b+2ab² = (0,1)²*(-10)+2*0,1*(-10)² = 0,01*(-10)+0,2*100 = -0,1+20 = 19,9

zad.29/161

a) 1/2(3a-2)=3/2a-1 = 3/2a+(-1)
b) 2/3(1,5+3x)= 2/3*15/10+2x = 1+2x
c) k(3l+2m) = 3kl+2km
d) -p(r-5s) = -pr+5ps