Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-02T17:35:46+01:00
* 1602 marzec - powstała Holenderska Kompania Wschodnioindyjska
* 1605 – bitwa pod Kircholmem
* 1606-1609 – rokosz Zebrzydowskiego
* 1607 – bitwa pod Guzowem
* 1610 – bitwa pod Kłuszynem
* 1618 - 1648 Wojna trzydziestoletnia
* 1620 - bitwa pod Cecorą
* 1621 - bitwa pod Chocimiem
* 1627 - bitwa pod Oliwą
* 1628 - szwedzki galeon "Vasa" zatonął podczas dziewiczego rejsu
* 1632 bitwa pod Lützen
* 1648-1654 – powstanie Chmielnickiego
* 1648
o koniec wojny trzydziestoletniej
o bitwa pod Korsuniem
* 1649 – ścięcie Karola I Stuarta
* 1651 – bitwa pod Beresteczkiem
* 1652 – pierwsze liberum veto
* 1654-1667 – wojna polsko-rosyjska
* 1655-1660 – potop szwedzki
* 1657
o najazd wojsk Jerzego II Rakoczego
o traktaty welawsko-bydgoskie
* 1658 – śmierć Cromwella
* 1659 – Pokój pirenejski
* 1660 - pokój oliwski
* 1665 - bitwa morska pod Lowestoft (pierwszy raz zastosowano szyk liniowy)
* 1666 - Wielki Pożar Londynu
* 1667 - rozejm andruszowski
* 1672 Oblężenie Kamieńca Podolskiego
* 1672-1678 Wojna Francji z koalicją hiszpańsko-austriacko-lotaryńską
* 1673 bitwa pod Chocimiem
* 11 VIII 1674 Bitwa pod Seneffe
1683 – bitwa pod Wiedniem
1686 – pokój Grzymułtowskiego
1689 Henry Purcell: Dydona i Eneasz (Dido and Aeneas)
1689-1697 Wojna Francji z Ligą Augsbur * 1690 Bitwa pod Fleurus
* 1691 Henry Purcell: King Arthur
* 1699 pokój w Karłowicach
2 3 2
2009-11-02T18:38:02+01:00
W wieku XVII Rzeczpospolita toczyła bardzo wiele wojen.
Były to:
1. Wojny polsko-szwedzkie
2. Wojny polsko-rosyjskie
3. Wojny polsko-tureckie
4. Wojny polsko-kozackie (powstanie Chmielnickiego)
Wojny polsko-szwedzkie rozpoczęły się już w 1600 roku, gdy Zygmunt III Waza (król Polski) został odsunięty od tronu szwedzkiego. Dało to początek zmaganiom między tymi dwoma państwami. Przyczyn tych wojen należy szukać w sporach dynastycznych, związanych z pretensjami króla Zygmunta III Wazy do tronu szwedzkiego;
2 3 2