Odpowiedzi

2010-04-06T19:54:19+02:00
1. Husaria były to formacja kawaleryjska Rzeczypospolitej od 16 do poczatku 18 wieku . Rycerzy charakteryzowały pióra przymocowane do pancerza . Była to skuteczna formacja wojskowa

2.Jasyr : słowo pochodzi od języka tureckiego , dosłownie znaczy jesir - jeniec . Tatarzy napadając na Ukrainę Podole czy Wołyń uprowadzali szlachtę i chłopów . Potem wykupywano jeńców .

3.Haracz ( w czasie wojen Polski z Tatarami i Tucją) oznaczał płacenie przez przegranych okupu

4. Abdykacja jest to zrzeczenie sie praw i obowiązków przez panującego władcę . Abdykacja może być wymuszona lub dobrowolna.

5.Potop najazd w 1655 r Szwedów na Polskę , zakończył go pokuj w Oliwie ( 1660r)

6. Rokosz to zbrojne powstanie szlachty przeciw królowi lub konfederacja, która ma na celu pozbycie sie króla

7.Szlachcic - warstwa społeczna wywodzaca sie ze stanu rycerskiego która posiadała własne ziemie i chłopów . Szlachta posiadała swoje przywileje

8. Magnat ( arystokrata) to szlachcic który posiadał olbrzymie ilości ziem , kilkanaście ( czasem kilkadziesiąt) wsi i własne wojsko, lecz posiadali takie same prawa jak reszta szlachty

9.Barko w portugalskiego znaczy "perła o nieregularnym kształcie" , występował od końca 16 do 18 wieku , w baroku wykształcił się racjonalizm oraz empiryzm . Barok cechował : koncept , oryginalność , patos , emocjonalność , ekspresja, teatralność itd.

10. Twierdza to ufortyfikowane miasto , klasztor lub budowla obronna . Wokół twierdzy najczęściej była fosa.

11. Sarmata to polski szlachcic w epoce baroku . Sarmaci byli konserwatywni . życie sarmaty opierało się głownie na spędzaniu czasu przy ucztach , biesiadach .

12.Artykuły Henrykowskie to akty prawne napisane w czasie bezkrólewia na sejmie elekcyjnym 20 maja 1573r . Były to przepisy których musiał przestrzegać wybrany król elekcyjny

13.Pacta Conveta to umowa podpisywana przez każdego króla wybranego elekcyjnie

14. Anarchia to brak ukonstytuowanej władzy , chaos organizacyjny w instytucji