Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T19:26:25+02:00
Zad.1:
Zapisz w postaci wykładniczej liczbę 25 milionów.

2,5 * 10^7

Zad.2:
Oblicz 12,5% liczby z 2,4 miliona.

2,4mln - 100%
x - 12,5%
x = 0,3mln = 300 000

Zad.3:
Do 1 kg 50-procentowego roztworu soli dolano 3 kg wody. Jakie stężenie ma otrzymany roztwór?


50g - 100g
xg - 1000g
x = 500g - ilość substancji

1000g + 3000g = 4000g

500g - 4000g
xg - 100g
x = 12,5%
1 5 1