Z.1.str.132(chemia nowej ery kl.1 gim.)
Napisz i uzgodnij równania reakcji chemicznych, których zapisy słowne są nstępujące:
a)chlor +chrom --->chlorek chromu (III)
b)żelazo +tlen----->tlenek żelaza(II)
c)siarka + sód ----->siarczek sodu

Z.2.str.132(chemia nowej ery kl.1 gim.)
Uzgodnij równania reakcji chemicznych oraz przedstaw modelowe schematy równań tych reakcji:(te cyferki mają byc małe i na dole przy pierwiastku)
a)N2+H2--->NH3
b)Fe+HCl---->FeCl2+H2
c)N2+O2---->NO
d)Mn+O2---->Mn2O7
e)Al+H2S---->Al2S3+H2
f)Al2O3+HCl--->AlCl3+H2O

PILNE BO NA JUTRO

1

Odpowiedzi

2016-08-02T13:32:19+02:00
1)
a) 3Cl₂ + 2Cr ---> 2CrCl₃
b) 2Fe + O₂ ---> 2FeO
c) S + 2Na ---> Na₂S

2) Reakcje w załączniku

13 4 13