Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T20:26:10+02:00
Długość odcinka o danych współrzędnych to:
|AB|=√(x_B-x_A)²+(y_B-y_A)²

a) A=(3,4) B=(6,8) C=(-1,-3)

|AB|=√3²+4²=√25=5
|BC|=√(-7)²+(-11)²=√170
|CA|=√4²+7²=√65

OBW=|AB|+|BC|+|CA|=5+√170+√65

b) A=(-2,1) B=(-5,7) C=(3,12)
|AB|=√(-3)²+6²=√45=3√5
|BC|=√8²+5²=√89
|CA|=√(-5)²+(-11)²=√146

OBW=3√5+√89+√146
1 1 1