Do źródła o napięciu 120 V przyłączono szeregowo 2 oporniki o oporach 6 Oma i 3 Oma.
a) oblicz opór zastępczy tak połączonych oporników
b) oblicz natężenie prądu płynącego przez opornik
c) oblicz napięcie na każdym oporniku oraz całkowitą moc prądu

2

Odpowiedzi

2010-04-06T19:27:41+02:00
Do źródła o napięciu 120 V przyłączono szeregowo 2 oporniki o oporach 6 Oma i 3 Oma.
a) oblicz opór zastępczy tak połączonych oporników
b) oblicz natężenie prądu płynącego przez opornik
c) oblicz napięcie na każdym oporniku oraz całkowitą moc prądu

Dane:
U=120V
R1=6Ω
R2=3Ω

a) Rz=R1+R2=6Ω+3Ω=9Ω

b) R=U/I
I=U/R=120V/9Ω=13,(3)A

c)U=U1+U2
I=I1=I2
U1=R1*I1=6Ω*13,(3)A=80V
U2=R2*I2=3Ω*13,(3)A=40V
U1+U2=80V+40V=120V=U
2010-04-06T19:28:44+02:00
U=120V
R1=6Ω
R2=3Ω
Rz=?
I=?
U1=?
U2=?
P=?
---------------------------------------------
a)
Rz=R1+R2=6Ω+3Ω=9Ω
b)
I=U/Rz=120V/9Ω=13,3A
c)
U1=I*R1=13,3A*6Ω=80V
U2=I*R2=13,3A*3Ω=40V
P=U*I=120V*13,3A=1600W=1,6kW